4 Юни 2023
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Методология

Методите, използвани в сайта за направата на дневен, седмичен и месечен хороскоп, са на базата на транзитни към рождени планети. В следващите няколко реда ще се опитаме да Ви обясним на кратко какъв е точно процеса за изготвянето на хороскопите.

  1. Определят се позициите на планетите по време на раждането Ви. За тази цел е необходимо да въведете точното си време на раждане, тук минутите са решаващи. Месторождението се използва за изчисляването на асцендента.

  2. За съответния ден или период се изчислява местонахождението на планетите (така наречените транзитни планети). За различните типове хороскопи (дневен, седмичен или месечен) се използват различни планети от Слънчевата система, взависимост от разстоянието, което всяка от тях изминава за единица време.
    Например: за дневния хороскоп се използват Слънцето, Венера, Меркурий и Луна. Поради по-бавното си предвижване на небосклона останалите планети се използват за седмичния или месечния хороскоп, тъй като за един ден тяхното местоположение се променя незначително, но влиянието им за по-дълъг период от време е по-голямо за разлика от бързодвижещите се планети.

  3. Определят се ъглите между транзитните планети и рождените планети, така наречения аспект. Аспектите биват: съединение, опозиция, тригон, квадратура, секстил, полусекстил и др.

  4. В даден момент или период аспектите между планетите могат да бъдат повече от един, поради тази причина на интерпретацията на хороскопа Ви влияят много фактори (аспекти). Въпреки това всеки аспект има определено тегло или така наречената сила на влияние и на тази база се избира най-влиятелния за периода.

  5. Планетите също имат различно влияние върху интерпретацията на хороскопа Ви. Принципът е следния: по-бавно движещите се планети имат по-голямо влияние от по-бързо движещите се. В съчетание с теглото на аспектите и влиянието на планетите, които ги формират, избираме най-силно влияещия аспект за дадения период и Ви предоставяме интерпретацията за този аспект на базата на задълбочени астрологични проучвания в течение на години на едни от най-изтъкнатите световни астролози.

В заключение можем да споменем, че базирайки се на гореспоменатия утвърден с годините метод, ние Ви предоставяме една точна интерпретация на Вашия хороскоп, базирана на точни класически изчисления с проверени качества и използвани от древността до наши дни.

Екипът на Astroto.com се гордее и се радва, че успя да доближи астрологията като наука до Вашето ежедневие и с този сайт я прави по-достъпна и разбираема за по-голям кръг от хора!

Нека звездите бъдат с Вас!