7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Аспекти между планетите

Изпратил: Румяна Кожухарова


ПЪРВИ ТИП АСПЕКТИ - начало Ден – изток, начало, сливане, взаимно проникване, равновесие, видоизменение. Връщане към своето начало и преход към ново качество. Денски аспект имаме между планетите, когато между тях минималното разстояние е 0 градуса, а максималното 7 градуса между светилата Слънце и Луна, за минорните планети 6 градуса и за мажорните планети 5 градуса. Това е аспектът съвпад. Лунните възли, Лилит и Селена също участват в съвпадите.
Съвпадът, това взаимнопроникващо качество, като информацията, която носят планетите се натрупва една върху друга. Този аспект е еволюираща структура.
Марс в съвпад с Нептун – страст заедно с вяра, контрол над идеите
Венера в съвпад с Нептун – висша любов
Юпитер в съвпад с Уран – реформи в областа на традициите, нови хоризонти в светоусещането
Венера в съвпад с Нептун засилено женско начало, изкуство, музика
Венера в съвпад със Сатурн – архитекти, добре чувстващи формите
За работа с аспектите е добре да се знаят ключевите думи свързани с планетите. Всеки аспект между планетите ражда нещо подобно на химическа реакция, тоест образуват се нови качества.
Слънце в съвпад с Черна Луна – духовно прелъстяване, дявол
Меркурий в съвпад с Черна Луна – умът става проводник на черните сили.
Съвпадите на висшите планети определят съдбата на поколението. 1988 – 1989 година Уран е в съвпад със Сатурн.
Във всеки аспект планетите не са равностойни, едната от тях е длъжна да се подчинява на другата и затова се наричат аспектиращи и аспектирани планети. Аспектиращата планета е по-силна по своя статус. На кармично ниво е по силна едната, а на психологическо другата. При съвпада това правило важи в по-слаба степен, отколкото при другите аспекти.

ВТОРИ ТИП АСПЕКТИ – свързани с мъжкия активен принцип ЯН. Това са активни преобразяващи, разрушаващи връзките аспекти, аспекти на борбата. Те дават характеристика на активната ни дейност, дават ни енергия, дават характеристика на въздействието ни върху другите и влагат в живота ни различни цели.

ЯВНИ АСПЕКТИ ОТ МЪЖКИ ПРИНЦИП ЯН – тези аспекти протичат в живота ни на ниво съзнание – съзнателна дейност. Това са 90 и 180 градуса.

СКРИТИ АСПЕКТИ ОТ МЪЖКИ ПРИНЦИП ЯН – се развиват на ниво подсъзнание. Това са действия, които ние извършваме подсъзнателно, това е нашия таен скрит живот. Това са 135 и 45 градуса.
Този тип аспекти се наричат още ЧЕРНИ АСПЕКТИ и е прието да се смятат за лоши. Тази представа идва още от Птоломей, който вероятно неправилно е разбрал халдейските текстове. Аспектът, това е определена сила, способ на проява на планетата. Те се наричат лоши или напрегнати, защото изискват от нас определенно енергийно отдаване, борба, нужда от развитие, непрекъснато лично участие и предизвикателства. Тези сили са в нас и извън нас. Колкото повече черни аспекти, толкова повече на човек му се предоставя възможност да действа и да привлича към себе си такива ситуации, където е длъжен активно да се прояви. Тези аспекти дават право на борба, активни действия, дават възможност да се проявим като творци, съзидатели.
Различните хора могат да възприемат черните аспекти като позитивни и като негативни. Това зависи от ядрото на космограмата. Ако в него преобладава янското начало – мъжкото, черните аспекти се възприемат позитивно и дори черните планети не действат разрушително. Особено внимание трябва да се отделя на стихиите и кръстовете.
Хората с Инско начало в космограмата възприемат по лошо черните аспекти, защото нямат достатъчно потенциал, енергия за борба.

ТРЕТИ ТИП АСПЕКТИ – женски, пасивни – ИН. Тези аспекти са стабилизиращи, хармонизиращи . Тези аспекти действат добре на хората с инско начало. При тях тези аспекти, които приемаме, че са червени свалят напрежението, конфликтните ситуации, риска, опасностите, борбата и им позволяват да използват по-добре потенциалните си способности, да не хабят сили напразно.
Червените аспекти действат лошо, ако събират планети с отрицателен кармичен статус и са в синхрон с ядрото на космограмата. Тогава се получана мързел, отпуснатост, нервни заболявания, зацикленост, разочарование, мъка, скука, неизползвана енергия, която се задържа, страх от риск, забавеност.
Към червените аспекти се онасят 120 и 60 градуса – явни аспекти и 15 и 30 градуса скрити аспекти.


ТЕЗИ ТРИ ТИПА АСПЕКТИ МОЖЕМ ДА НАРЕЧЕМ БИТОВИ – те ни определят – нас самите и живота ни в настоящето въплъщение.

ФЕНОМЕНАЛНИ АСПЕКТИ

Тези аспекти показват силите, които действат в нашия живот като следствие от предишни постъпки, свързани са непосредствено с нашата карма и показват как я реализираме.
ФЕНОМЕНАЛНИТЕ АСПЕКТИ СА ДВА ТИПА:
1. Творчески и се изобразяват със зелен цвят
2. Кармични и се изобразяват със син цвят
Феноменалните аспекти трябва да се изобразяват на друг кръг, за да не се смесват с битовите. Кармичните аспекти показват фаталностите в живота ни, творческите показват свободата и творческото решаване на проблемите.
КАРМИЧНИТЕ АСПЕКТИ са свързани с нашите дългове идващи от минал живот и дават фатални ситуации, лишават човека от свободна воля. Свързани са с жесток контрол – това е низшата форма на проявата им. На друго, по високо ниво ни дават правото на труд, устойчивост пред дълга, отговорност, взискателност и в усилията си човек разбира своето минало. В лошия случай в характера се проявява фаталност, неизбежност, безизходност, невъзможност да проявиш себе си.
В кармичните аспекти има голяма сила, ако човек се намира на необходимата степен на развитие, дават му възможност да провери и разбере механизмите на живота, да еволюира.
Кармични са аспектите – 40 градуса – нонагон, 20 градуса полунонагон, 80 градуса бинонагон, 100 градуса – сентагон.
Низките планети – с отрицателен статус действат много лошо, когато са в кармични аспекти.

ТВОРЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ са – 72 градуса квинтил, 36 градуса полуквинтил, 144 градуса – биквинтил, 108 градуса тридецил. Те дават възможност за пробив към новото, неочаквани възможности. Нов подход, инициатива, свободна воля. Способност да се преобразява обкръжението. Човек е творец, защото налага своята индивидуалност във всичко до което се докосне. Потенциална гениалност или творческо въображение. Свой индивидуален подход към всички жизнени ситуации и отношения. На низко ниво дават разхвърляност, некоординираност, леко отношение към живота, липса на задължения.

Сините- кармични аспекти дават събития, които сковават волята, а зелените са авантюристични, непредсказуеми, творчески, необикновени.
За да разберем, какво преобладава в живота на човека – фаталноста или свободата, трябва да видим кои аспекти са повече – сините или зелените.
Аспектите се делят на постоянни – Огън, Земя и променливи – Въздух, Вода. Постоянните действат непрекъснато, те са свързани с постоянните качества от характера на човека, дават постоянни събития в живота и поради непрекъснатото им въздействие се възприемат от нас по слабо, независимо, че са силни.
Променливите дават внезапни, неочаквани ситуации и дават на характера променливи качества, които внезапно се проявяват и изчезват. Поради неочакваноста си те се възприемат по силно,но са по-слаби от постоянните.

НАПРЕГНАТИ АСПЕКТИ

1. ОПОЗИЦИЯ – образува, когато ъгъла между планетите е 180 градуса. Орбиса за светилата е +- 7 градуса, за минорните планети +- 6 градуса, за мажорните +-5 градуса. Ако планетите си противостоят до 0,5 градуса – опозицията е точна. Партилен аспект. В орбис – плактичен аспект.

Опозицията е явен аспект – под влиянието на огъня. Тя изразява метеж, явно изразен конфликт, противоборство, поставя човека пред избор. На човек с Инска космограма този аспект оказва тежко въздействие - вътрешно и външно противопоставяне. Янския човек е в своята стихия, преодолява противоположностите и получава удоволствие от борбата.
Постоянно действащ аспект.
2. КВАДРАТУРА – образува се, когато между планетите имаме ъгъл от 90 градуса. Орбис за светилата +- 6 градуса, при минорните планети +-5 градуса, при мажорните +-4 градуса. Ако разстоянието между планетите е от 90 до +-0,5 градуса – квадратурата е точна партилна.

Аспектът квадратура се проявява дискретно и съответства на стихията на Въздуха. Това е един неустойчив, внезапен аспект, който се проявява рязко и предизвиква объркване, конфликт, изблици на неуравновесеност, напрежение. Човек може да направи всичко в името на някакво дело, но може и леко и неочаквано да излезе от ситуацията.
Квадратурата може да ни се стори по силен аспект от опозицията, заради внезапното си действие, но опозицията е по-силна като резултат. Ние възприемаме квадратурата по драматично, заради това, че не сме подготвени.
С квадратури може да се живее дълго и то добре, макар и живота да е напрегнат.

СКРИТИ НАПРЕГНАТИ АСПЕКТИ

КВАДРАТ и ПОЛОВИНА – образува се, когато между планетите има ъгъл 135 градуса. Орбис за светилата - -+3,5 градуса, за минорните планети -+3 градуса, за мажорните планети -+2 градуса.
Квадрат и половина отговаря на стихията Земя и този аспект действа силно, но скрито. Тайно подрива корените, тайни скрити удари, обрат в ситуацията. В характера дава тайна борба, способност да се връщаш назад към определени проблеми, постоянно вътрешно напрежение, усещане за неизбежност на ударите. Лошо е когато квадрат и половина е свързан със зли планети. Това дава отмъщение, натрапчиви идеи, фобии към които човек непрекъснато се връща.
В добрия случай този аспект дава тайна, постоянна борба, подривни действия. Скритите аспекти дават действия диктувани от подсъзнанието, което се управлява от Луната.

ПОЛУКВАДРАТ – планетите са под ъгъл 45 градуса. Орбис за светилата -+1,5, за минорните планети +-1, за мажорните -+0,7 градуса.
Полуквадратът е скрит, напрегнат, дискретно проявяващ се аспект и способства за проявата на определено енергийно поле. Това поле ни действа разрушително, ако планетите в полуквадрата не са силни. В същото време чрез полуквадрата могат да се възприемат идеи, които буквално се носят във въздуха. Този аспект предизвиква недоволство посредством индукция, тоест чрез връзката с обкръжението / полето на тези, които ни обкръжават ни въвлича в своята сфера/.
Свързан е със стихията на водата.

СТАБИЛИЗИРАЩИ АСПЕКТИ

За разлика от напрегнатите аспекти съществуват и стабилизиращи – червени аспекти. Те дават защита, хармония, възможност спокойно да се използват качествата и данните на човека. За човек с активна космограма тези аспекти са затормозяващи, лишават от борба, проявяват се негативно. Червените аспекти са явни или скрити, постоянно или дискретно действащи.
ТРИГОН образува се когато между планетите има ъгъл от 120 градуса. Орбис за светилата +- 7 градуса, за минорните планети +-6 градуса, за мажорните +-5 градуса. Символ на тригона е пирамидата. Този аспект по сила е равен на опозицията, но с противоположно влияние. Тригонът показва постоянно действащи, силно проявени свойства, които служат за укрепване, психологическо стабилизиране, изглаждане на конфликтите, безконфликтно решаване на острите проблеми. Действието на тригона е устойчиво и постоянно. Свързан е със стихията на огъня.
Триягълника е най устойчивата фигура. Дава защита живота, а в лошия случай скука, забавяне, затормозяване, снижаване на активноста, мързел. Ако в активна космограма имаме само тригони, това ще даде тъга, неудовлетвореност. Тригонът дава възможност за борба или възможност за лек живот и ако човек не използва възможностите си, зарива талантите си в земята.
СЕКСТИЛ образува се когато планетите са под ъгъл 60 градуса. Секстилът съответства по сила на квадратурата, но е с обратен знак. Орбиса на секстила е такъв, какъвто е и на квадратурата- за светилата +-6, за минорните планети +-5, за мажорните +-4. Точен секстил +-0,5. Секстилът е явен аспект, който се проявява от време на време и се възприема по-силно отколкото тригона. Секстилът подобрява, хармонизира, защитава, укрепва, дава внезапна поддръжка, миротворчество, но не действа постоянно. Секстилът е свързан със стихията на въздуха. Секстилът съответства на сангвиника и човек търси безконфликтни решения, добре усеща света, хармонията, по добре от човек с тригони. Понякога му върви , но не постоянно. Секстилът смегчава и в лошия случай дава отказ от борба и от напрежение. Тогава събитията са затормозени и възпрепятствани.
КВИНКОНС образува се, когато между планетите има ъгъл от 150 градуса. Аспектът е стабилизиращ, постоянно действащ, скрит и съответства на стихията на земята. Квинконсът по сила е равен на квадрат и половина, но е в сферата на стабилизацията. Орбисът е като при квадрат и половина – за светилата +-3, за минорните планети +-3, за мажорните -+2. Квинконсът тайно укрепва и защитава, повтаря защитни и укрепващи ситуации. Ситуацията се възвръща с цел укрепване и имаме възможност да повторим лошия си опит отново, като по такъв начин се решава кризата. Квинконсът ни позволява да упознаем уроците от миналото си и в добрия случай на ново ниво. Чрез квинконса се предават най-устойчивите традиции.
Квинконсът може да даде в живота упорито повтаряне на ситуации, кризи, безпросветност,психическа нечувствителност, стигаща до тъпост, страх от бъдещето, от новото и това да бъде постоянен фон. Квинконсът може да даде живот в застой, много тайни ситуации, които връщат човека обратно към едни и същи проблеми.
ПОЛУСЕКСТИЛ - ъгълът между планетите е 30 градуса. По сила е равен на полуквадрата, но е в сферата на стабилизацията. Орбисът е като на полуквадрата за светилата +-1,5, за минорните планети +-1, за мажорните +-0,7. Полусекстилът е скрит, дискретен аспект и съответства на водата. Действа на човека чрез обкръжението му и в лошия случай е затормозяващ, деградиращ и предизвиква едни и същи събития. В добрия случай дава изглаждане на противоречията в характера, тайна поддръжка. Полусектилът се възприема по-силно от квинконса, защото действа дискретно. Полусекстилът се смята за позитивен аспект, дава тайно въздействие чрез обкръжението, окръжаващата среда действа успокояващо, разхлабващо и това действа на реакцията ни и на събитията.

КАРМИЧНИ АСПЕКТИ

Кармичните аспекти са сини и съответстват на началото ИН. Показват кармичния потенциал натрупан в предишни инкарнации. Този потенциал подрежда живота ни или ни кара да се въртим в един затворен кръг от проблеми, докато човек не го пробие и не премине на нов етап на развитие. Ако човек упорства и не желае да се развива, този затворен кръг ще се повтаря от прераждане на прераждане и все повече ще се ожесточава превръщайки се в съдба, фаталност.
На ниско ниво кармичните аспекти се проявяват като заслепяване и човек върви по тази програма като се подчинява на обстоятелствата. Настроен фатално той не може да разреши проблемите и събитията, които го поставят в безизходица.
Проблемът, който поставя кармичния аспект може да се реши само ако се премине на друго ниво на съзнание. За това е необходимо да се осъзнае процеса на кармична предопределеност. За това съществуват методики чрез които човек се ориентира в каква сфера е неговото еволюционно развитие, което позволява да се преобрази хороскопа, да се трансформира.
Проблемът може да се реши като се използва пътя на силата, пътя на черната магия и с помоща на магически действия може да се излезе от кръга на необходимоста, да се свали проблема и да се отдалечи във времето. Това обаче не решава нещата. Напротив, проблема който е обозначен от кармичните аспекти нараства и все едно ще стигне човека с още по-голяма сила.
Хората с кармични аспекти преминават през живота много тежко и не могат да избягат от съдбата си. Ако фактора съдба, фаталност в хороскопа е силен на човек му остава много малко пространство за свободно действие и воля. Той застава пред избора да се преобрази, да се пречупи, да се измени или да плати дълговете си смирявайки се. От всяка фатална ситуация има изход, необходимо е да се разбере, защо тази ситуация е дадена, да се осъзнае, вътрешно да се променим и тогава тази ситуация ще се разиграе на друго ниво и няма да бъде така жестока.
Фаталните ситуации могат да бъдат и благоприятни, но само ако ги осъзнаем. Ако не ги осъзнаваме те ще идват и ще си отиват фатално без да ни носят еволюционен ръст.
Преобразувайки своята природа ние можем да преобразуваме и събитията, тогава кармичните аспекти от сила, която ограничава свободната ни воля се превръща в сила която ни защитава. Повече човек няма да се среща с тези събития и проблеми. Когато се разбере механизма на съдбата е възможно тя да бъде корегирана.
Кармичните аспекти са най-мощните от всички.

НОНАГОН – Образува се, когато между планетите има ъгъл от 40 градуса. Орбис за светилата+-3, за минорните и мажорните +-2. Нонагонът е явен, постоянно действащ аспект. Стихия на огъня. Нонагонът се проявява като дълг, изискване, порядък – вътрешен и външен, човек трябва да живее в съгласие с обкръжаващите го условности, вътрешно чувство за отговорност.
По сила нонагона е равен на опозицията и тригона.
В лошият случай нонагона дава постоянни дългове, подчинение, зависимост, безизходност, невъзможност да пробиеш, жестоки изисквания, вътрешен тормоз, невъзможност да извършиш нещо макар, че имаш възможност.
Да се корегира нонагона е трудно, защото това е постоянен и устойчив аспект. Човекът, който се е преобразил и е осъзнал ролята на съдбата може да контролира ситуацията.
СЕНТАГОН – Образува се, когато между планетите има ъгъл от 100 градуса. Орбиса за светилата е +-2, за планетите +-1,5. Стихия на въздуха.
Явен дискретен аспект, който действа внезапно и непредсказуемо – така действат всички дискретни аспекти, защото сентагона се възприема по-силно от нонагона, който действа постоянно. Намира ни неподготвени и за това имаме чувството, че е по силен. Равен е по сила на квадрата и секстила.
Сентагонът дава везапно затормозяване, безизходност, подтиснатост. Пред човека внезапно излиза някакъв дълг, ред, система, ограничения. В по добрия случай човек разбира тайните механизми на съдбата. Сентагонът може и внезапно да предпази човека и да му даде възможност безсъзнателно да управлява ситуацията.
БИНОНАГОН – Образува се, когато между планетите имаме разстояние от 80 градуса. Орбис за светилата +-1,5, за планетите +-1.Стихия Земя. Скрит, непрекъснато действащ аспект.
Бинонагонът действа чрез подсъзнанието, чрез хората, които ни обкръжават, появява се в периферията на съзнанието и действа на вътрешното ни “ АЗ”. По сила на действие е равен на квинконс и квадрат и половина.
Бинонагонът дава постоянно възвръщане на скрити, повтарящи се форми. Повтаряне на кармичен опит, за да можем по-добре да го използваме.
В лошият случай бинонагона дава вътрешно затормозяване, човек усеща върху себе си някакъв таен контрол, опекунство, вътрешни комплекси от които трудно намира изход, чувства, че го притиска съдбата. В характера на човека има тайна затормозеност, подтиснатост, голяма пасивност.
Всички кармични аспекти са еволюционни. При преминаване на друго ниво на съзнанието кармичните аспекти се превръщат в своята противоположност и се проявява свободна воля, човек придобива правото на свободно развитие. Човек извършва определени действия и създава причини, които пораждат отначало определени ограничения, което от своя страна образува нов кръг на фаталности, препятствия, за да може човек да премине на друго ниво.
ПОЛУНОНАГОН – Образува се, когато планетите отстоят на 20 градуса. Орбиса за светилата е +-1 градус, за планетите +-0,5 градуса. Полунонагонът е скрит, дискретен аспект и стихията му е Вода.
Полунонагонът е свързан с осъзнаването на тайнството, безсъзнателния контрол, всичко, което става непостоянно, временно, чрез обкръжението, общата настройка на другите хора. Общото енергийно поле с другите хора ни прави по-затворени или обратното развиващи се. Чрез обкръжението на човек му се напомня за отплатата на дълговете, заставя го да се занимава с тайни неща или чрез другите става по подреден, по организиран. Полунонагонът действа внезапно и затова се възприема по-силно от бинонагона. Колкото повече човек е склонен да живее вътрешен живот, толкова повече на него действат инските, скрити аспекти.

ТВОРЧЕСКИ АСПЕКТИ зелени

Творческите аспекти се тават на тези, които са ги заслужили и които в предишни инкарнации са минали определен кръг от изпитания и сега им е дадено свободно да се развиват. Развитието на човека, който притежава творчески аспекти не получава съпротива, защото е достатъчно отговорен за своите постъпки. За всичко, което той прави след това трябва да отговаря.
Ако човек не следва еволюцията си, той ще ги използва на ниво задоволство, смята, че всичко му е позволено, разпиляност. За този вид творчество той не носи отговорност.
КВИНТИЛ – разстоянието между планетите е 72 градуса. Най-яркият творчески аспект. Орбисът за светилата е +-3, за планетите +-2. Квинтилът е явен, постоянно действащ аспект. Стихия на огъня. По сила е равен на нонагона.
Квинтилът дава силна потребност от новости, самостоятелност, неочакваност и голями творчески способности и възможности. Действието му се възприема спокойно, защото е постоянен аспект.
В лошият случай всичко ново бързо омръзва и като че ли от самото начало е безинтересно. Човек се изморява от това, че му е дадена свободна воля. Това най-често се случва, когато човек стои пред качествено нов преход.
По принцип зелените аспекти се дават за това, свободата да бъде стимул за духовно развитие и ако човек не е подготвен не знае какво да прави със свободата си.
ТРИДЕЦИЛ – разстоянието между планетите е 108 градуса. Орбиса за светилата е +-2, за планетите +-1,5. Тридецила е явен, дискретен аспект. Стихия на въздуха. Тридецилът се възприема по силно от квинтила, защото е неочакван. Дава внезапно разкрепостяване, новости, преображения, реформи. Проявява се по независимо и непредсказуемо, създава свобода за външни събития. На човек му е лесно да бъде новатор, реформатор. Зелените аспекти дават независимост в живота. Тридецилът е аспект на творческите игри, човек лесно се справя с изменяща се ситуация.
В лошия случай тридецила дава анархизъм, авантюризъм, безотговорност – свободната воля се превръща в деспотизъм. Тридецилът дава абсолютна свобода.
Съвършените лекарства в Тибет се образуват от 108 компонента.
БИКВИНТИЛ – разстоянието между планетите е 144 градуса. Градусът за светилата е +-1,5, за планетите +- 0,5. .
Биквинтилът е скрит, постоянен аспект и е свързан със стихията на Земята.
Биквинтилът дава възвръщане към тези свободни ситуации, които му дават възможност да осъзнае своята свобода, като открива в старата ситуация нещо ново. Това ги прави винаги нови, независимо, че е мислил, че ги познава добре. Ситуацията е свързана с укрепване и нови творчески възможности. Старото води към ново.
Биквинтилът по сила е равен на бинонагона.
ДЕЦИЛ – разстоянието между планетите е 36 градуса / 0,1 част от гръга/. Орбиса за светилата е +-1 градус, за планетите +- 0,5 градуса. Децилът е скрит, дискретен аспект. Стихия Вода.
Децилът показва свобода, реформа, новости, творческа инициатива, които се придобиват посредством отклика на обкръжението, на неговото поле. Децилът се появява внезапно на подсъзнателно ниво. У човека се появяват внезапно творчески възможности в определена област / тази област се определя от планетите, които участват в аспекта/.
Децилът се възприема по-силно от биквинтила, защото е трудно да привикнеш и да се адаптираш към действието му.

Използвана литература:
Глоба П. “ Анализ и синтез космограмм” Москва, 1992 г.