7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Деление на зодиака на зони

Изпратил: Румяна Кожухарова

Зодиака се дели на 3 зони по 4 знака във всяка зона.

ПЪРВАТА зона включва знаците Овен, Телец, Близнаци, Рак. Зона на творчество, развитие и съответства на начало Ян. Това е най-активната зона. Това е първоначален потенциа. Ако в момента на раждане на човека се наблюдава скупчване на планети в тази зона, това говори, че първата задача на човека е да твори, да се развива, тоест човек започва нов цикъл.

ВТОРАТА зона включва знаците Лъв, Дева, Везни, Скорпион. Това е зоната на изчистване, на равновесие, поддържане на реда и порядъка, мира. Това е средата на пътя и задачата на човека е да поддържа равновесие, хармония, стабилност – съответства на началото Ин. Опасноста на тази зона идва от стабилизацията, която може да се окаже застой и прекратяване на всякакво развитие.

ТРЕТАТА зона включва знаците Стрелец, Козирог, Водолей, Риби. Това е зоната на преобразяването, трансформирането. Съответства на начало Ден. В характеристиката на тази зона наблюдаваме двойнственост.

ДЕЛЕНИЕ НА ЗОДИАКА НА КВАДРАНТИ

Зодиака се дели на четири части – квадранти. Всеки от тях съхранява информация за една от фазите на развитие на човешкия живот. Детство, Юношество, Зрелост, Старост се разглеждат от гледна точка на космическата програма, имайки предвид условията на нашето раждане. Четирите фази на нашия кармичен път носят определена характеристика и създават програмата на живота ни.

ПЪРВИ КВАДРАНТ. Детство до 21 години. Съзвездия – Овен, Телец, Близнаци. Ако този квадрант е изразен в рождената карта, човек създава в детството си основната си жизнена програма. Ако тези домове са празни, то такива хора изгубват вътрешната си устойчивост, подложени са на хаос, трудно се възпитават и през целия си живот носят някаква липса на зрелост. За Овена е много важно правилното възпитание в детството в противен случай скрития или явен инфантилизъм може да стане източник на комплекси. Ако човек има много планети в този квадрант, трябва да се позаинтересуваме, какво е било детството му. При благоприятно възпитание в детството такъв човек ще пренесе през целия си живот светлина, чистота, способност да се учудва и любопитство. За педагозите е много важен този квадрант.

ВТОРИ КВАДРАНТ. Младост – до 42 години. Съзвездие – Рак, Лъв, Дева. Сили, учение, творчески ръст под нечие ръководство, максимално физиологично развитие, преувеличаване на възможностите, егоцентризъм, утвърждаване на собственото Аз, възпитание на чувствата.

Рак – създаване на собствен дом, възпитание на душата

Лъв – гордост, творческо разкритие

Дева – дълг, търпение, работа

Времето на младоста е най-яркото. Човек трябва да заложи само светли творчески цикли, ако те не бъдат заложени, живота остава пуст. Ако болшинството планети са в този квадрант, неговата задача е да се учи, да овладява творчески навици, да овладява професия и да се подготвя за следващия цикъл. Хора с изявен 2 – ри квадрант се нуждаят от ръководство. За разлика от инфантилизма, ювенилноста присъща на този квадрант може да се изрази като лъжливо придържане към неправилни схващания, гордост, тшеславие, отхвърляне на истинските ценности, желание да бъдеш винаги активен, силен, бодър, желание да тъпчеш другите, и неоснователен егоцентризъм.

Ако човек не се реализира в младоста, истинска зрялост няма да настъпи. Силно желание да се задържат младите години. В добрия случай в такъв човек най – силно е изразено това, което имаме в млади години – оптимизъм, сила, дързост, увереност в победата. Ако човек има добри учители, наставници, пример, които не му пречат да се развива, той ще реализира силата на този квадрант.

ТРЕТИ КВАДРАНТ. Зрелост до 63 години. Съзвездие Везни, Скорпион, Стрелец. Период на равновесие, осъзнаване на своите сили, своята творческа значимост, максимално плодотворен период, когато човек е самостоятелен, когато никой не му влияе. Човек става малко консервативен, но ползва плодовете на своите действия, натрупани по- рано.

Везни – мярка, оценка, справедливост

Скорпион – победа над страстите. Сублимация на сексуалната енергия.

Стрелец – устременост към духа, към разширение, философия, религия. Придобиване на нови сили за победа на идеите.

За хората, при които е изразен този квадрант, детството и младоста не са от значение. В ранна възраст те вече са определени, издигнати над страстите, имат здрав смисъл. Външно тези неща може и да не се проявяват много приятно. Имат система, която е необходимо и да корегират иначе ще станат консервативни, без мечти, безкрили. За реализация на зрелоста им е необходимо рано да сформират ценностите си в живота. Могат да развият високомерие, желание да поучават другите, собственическо чувство. Децата от този квадрант се раждат солидни, с комплекс на зрелост. Трябва да им се помогне този комплекс да не се превърне в статичност.

Най голямо внимание във възпитанието изискват децата с първи и трети квадрант.

ЧЕТВЪРТИ КВАДРАНТ. Старост след 63 години. Съзвездие Козирог, Водолей, Риби. Мъдрост, осъзнаване, вътрешно прозрение, минаване на друго ниво на съзнанието, подготовка за смърта. Човек с такъв квадрант се ража мъдър. В лошия случай - ранно остаряване. Деца с такъв квадрант трябва да оформят първо начална мъдрост и не трябва да им се позволява да бъдат песимисти.

Козирог – достигане на върхове, целеустременост.

Водолей – два съда – добро и зло. Окончателен избор

Риби – мистично самопознание.

В най-лошия случай, хората с зает четвърти квадрант са мизантропи, меланхолици, откъснати от света, страх от смърта. В най-добрия случай и четирите периода ще преживеят с мъдрост Максимално се разкриват в периода на староста, свръхзрелост. Голямата отговорност лежи върху родителите. Важное да не се притесняват децата с четвърти квадрант и родителите трябва да притежават определена мъдрост, за да ги възпитават.

Най –лесно се възпитават деца с изразен 1 и 2 квадрант. По тежко – 3 и 4 квадрант. Лошо е когато у родителите имаме изразен 1 и 2 квадрант, а у децата 3 и 4 квадрант

В най – добрия случай децата с изразен 4 квадрант притежават вродена дълбочина на познанията за живота.

Квадранта, който най – силно е изразен в картата показва предишното въплащение.

ДЕЛЕНИЕ НА ЗОДИАКА НА ПОЛУСФЕРИ

Квадрантите се обединяват от полусфери, които са свързани със задачите на човека, с дълбоката му програма.

ДЕЛЕНИЕ НА ЗОДИАКА ПО ХОРИЗОНТА

Долна полусфера – Ин, женско начало, пасивно. Задачата, която стои пред долната полусфера, това е ориентацията на авторитети,учене, натрупване, човек е проводник, дълго натрупва, после отдава. В течение на един живот, човек може да мине през задачите на една полусфера към другата.

Горна полусфера – Ян мъжко начало, активна, дневна полусфера. Човек предава на другите своя натрупан опит, колкото повече планети в горната полусфера, толкова повече възможности за отдаване.

ДЕЛЕНИЕ НА ЗОДИАКА ПО ВЕРТИКАЛА

Източна, дясна полусфера – активна. Проблема на тъкъв човек е да се развива самостоятелно, той не е свързан с колективни ритми. В най- лошия случай, човек с изразена източна полусфера – самотен, в добрия смисъл – самостоятелен. Той се противопоставя на обществото. Неговата задача е сам да решава проблемите, без да ги прехвърля на някой друг. Сам да носи отговорност за своите посъпки.

Западна, лява полусфера. Човек е свързан с колектива, толкова повече, колкото повече планети има в западната полусфера. Трябва да се развива в здрав колектив, да зависи от ритъма на обкръжението. Той не трябва да бъде сам.

КЛЮЧОВИ ДУМИ – ученик - долна полусфера

Учител - горна полусфера

Сам – източна полусфера

Колективист – западна полусфера

ДЕЛЕНИЕ НА ЗОДИАКА НА КРЪСТОВЕ

Кръста определя началната, вложена в човека жизнена стратегия, формата на жизнено развитие, динамичен процес на ориентиране. В това отношение кръста се образува от противоположни стихии. Стихиите показват статичните черти, устойчивите качества, темперамента. Кръстовете са динамиката на психологията, стихиите са статиката.

Кръста, това е форма на поведение, заложена от раждането. Всеки кръст обединява всичките четири стихии.

ПЪРВИ КРЪСТ – кардинален, кръг на целите, волята. Знаци – Овен, Рак, Везни, Козирог. Той символизира активното начало Ян, осещане за цел, програма.

Овен – движение напред

Рак – движение в дълбочина

Везни – движение назад

Козирог – движение нагоре

Тези знаци не търпят безцелно развитие. Те винаги мислят напред. Движението им към целта се осъществява по права линия и встрого направление.

ВТОРИ КРЪСТ – фиксиран, неподвижен – кръг на чувствата. Знаци Телец, Лъв, Скорпион, Водолей. Символизира пасивното начало, Ин, очакване. Хората от втория кръст се проявяват неочаквано. При тях трябва да се натрупа критична маса на енергия.

Лъв – може дълго да чака, да се готви за подвиг, и да не се занимава с дребните неща. Натрупаната енергия рязко преминава в действие – качествен скок.

Скорпион – дълго мъчи себе си и околните, и когато напрежениета стигне до предел, той се задвижва и за малко време извършва много работа.

Водолей – много дълго се колебае, но при натрупване на енергия прави преврат, революция, преобразяване.

Телец – трябва да натрупа много сили и тогава се задвижва, но е ид(здръжлив.

ТРЕТИ КРЪСТ – подвижен – кръг на ума. Знаци Близнаци, Дева, Стрелец, Риби. Стратегията се сменя с тактика. Човекът от подвижния кръст може да улови момента, отличава се с гъвкавост, подвижност, способност да застане на мястото на другите хора. Той е свързан с началото Ден – равновесие между Ян и Ин.

Трите кръста са свързани с трите форми на времето – минало, настояще и бъдеще.

Хората от кардиналния кръст са свързани с бъдещето, те предварват ситуацията и намират към бъдещето най-краткия път.

Хората на фиксирания кръст – това са хора от миналото, те трябва да имат отработено минало, да има какво да си спомнят. Миналото за тях е стимул за развитие.

Подвижния кръст – хора на настоящето, затова с тях стават непрекъснати промени. В лошия случай, човек с подвижен кръст живее ден за ден. Човек от подвижния кръст може обективно да опознае настоящето.