10 Декември 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Хорарна астрология

Изпратил: Ади

Хорарната (часова) Астрология е изцяло предсказателна Астрология и дава отговор на конкретно зададен въпрос - практически на всеки въпрос на който може да се отговори с "да" или "не". Освен това тя обхваща голямо разнообразие от въпроси, отразявщи различни събития от живота.
Хорарната карта символизира "раждането" на "въпроса" или "събитието" в точно определено време и място. Разглеждат се само въпроси, които са от решаващо значение за питащия. За да се намери точния отговор, е важно да се изясни и формулира правилно въпроса. Той може да бъде зададен от самия Астролог или от лице, наречено Кверент. Въпроса следва да бъде записан, както и часа на неговото задаване. Ако Кверента е в друг град или държава, за построяване на хороскопа се взимат координатите на мястото, където е питащия, (особено когато въпроса се отнася за изгубени вещи). Обикновено се построяват две карти, едната с координатите на Астролога, а другата с координатите на Кверента. Ако въпроса е получен по пощата, то картата се построява за часа на прочитане на писмото от Астролога. За построяване на часовата карта се използват известните в астрологията методи и домификация. В Хорарната карта може да се проследи състоянието на питащия в момента на задаване на въпроса, развитието на обстоятелствата и възможния изход (завършек) на ситуацията.
Не всяка Хорарна карта може да даде точен отговор, съществуват редица ограничения, които правят картата "нерадикална". Анализ за радикалност:
1. Ако Асцендента е между 3 – 27 градуса на знака, това е благоприятно положение за разглеждане на въпроса.
2. Ранен Асцендент е между 0 – 3 градуса на знака. Въпроса още не е узрял и е рано да се разглежда, препоръчва се известно изчакване, докато бъдат изяснени всички обстоятелства. Могат да се тълкуват някой въпроси свързани с бъдещ процес.
3. Късен Асцендент е между 27 – 30 градуса на знака. Ако въпроса е свързан с резултат от минали действия, може да се види резултата. Ако въпроса е свързан с бъдещо действие, то вече е късно да се повлияе на събитията, питащия или друг вече е взел решение и въпроса не е актуален. Освен това, 29-тия градус на занка е критичен градус, указва кризисна точка.
4. Ако Асцендента е във Via Combusta – картата не се интерпретира.
5. Ако Луната е във Via Combusta – картата не се интерпретира.
6. Ако Управителя на първи дом е във Via Combusta – картата не се интерпретира. (Изключение прави съвпад на АСЦ, Управител или Луна с неподвижната звезда Спика в 23-24 градуса Везни, което влияние е силно положително.)
7. Ако Сатурн се намира на Асцендента или в 1-дом на хороскопа – е много негативно за Кверента и зададения въпрос, ситуацията е тежка и ако Астролога е задал въпроса картата не се интерпретира. Препоръчва се известно изчакване и въпроса може да се преформулира.
8. Ако Сатурн се намира на Десцендента или в 7- дом на хороскопа, се приема, че въпроса не е точно формулиран и Астролога няма да може да разтълкува правилно картата или клиента няма да го разбере - картата не се интерпретира. Същото се отнася и ако Сатурн е в квадратура или опозиция към Управителя на 7-дом или на планетите в него или Управителя на 7-ми дом е ретрограден.
9. Луна без курс – когато Луната се намира в последните градуси на знака и не сключва мажорни аспекти с планетите в рамките на знака в който се намира то:
а/ Отговора на въпроса е известен на Кверента.
б/ Нищо няма да се случи, докато Луната не смени знака (докато обстоятелствата не се променят)
в/ Промяна в обстоятелствата ще обезсмисли въпроса.
г/ Важни факти не са известни на Кверента.
д/ Ситуацията няма развитие.
10. Ако Луната е в съвпад с Асцендента, Меркурий е изгорен или ретрограден или Владетеля на АСЦ е изгорен и ретрограден, следва да се изясни искренността на Кверента и въпроса, който той задава, дали е съществен. Същото се отнася и когато Нептун се намира в 1-дом, възможно е объркване.
Случаите на "нерадикалност" на Хорарната карта се интерпретират различно и отношението на Астролозите към тях е доста противоречиво. Ограниченията не бива да се приемат автоматически за "нерадикалност" на картата. Личния опит на Астролога както и характера на въпроса са решаващи за тълкуването на хорара.
Определяне мястото и движението на Луната:
Мястото и движението на Луната показват интересите на питащия и как ще се развива процеса - много важен е последния аспект на Луната, преди да смени знака, който показва как ще приключи ситуацията. Сепариращите аспекти на Луната (тези, които се отдалечават от точния аспект) показват миналите събития. Апликиращите аспекти (тези, които се приближават към точния аспект) - определят предстоящите събития.
По движението на Луната се проследява пътя до резултата и времето за настъпване на събитието.
Специално вниманиие изискват Планетите, които са с Ретроградно движение или предстои да сменят знака си, както и тези, които са в съвпад с Лунните възли, особено съвпадите със Северния лунен възел.
Локализация на въпроса към съответните домове. Анализират се Владетелите и Планетите в Домовете свързани с въпроса. За Професионални въпроси се разглеждат домовете свързани с работата – 2-ри, 6-ти, 10-ти домове, ако има интервю за работа и 5-ти дом.
За въпроси свързани с Любовта и партньорските отношения се разглеждат 5- дом за романтичните връзки, 7-дом за дълготрайните партньорства, 8-дом за сексуалните отношения, 12-дом за тайните връзки.
За въпроси свързани с Покупко-продажба на недвижими имоти се анализират 1-ви и 7-ми домове - участниците в сделката, 10-дом за цената, 4-ти дом за състоянието на имота и т.н.
Ако не се определят правилно домовете, които са свързни с въпроса, и отговора няма да е точен.
Постоянни Сигнификатори:
1. Сигнификатори на питащия са - 1-ви дом, Планетите в него, Управителя на дома и Луната, която е съуправител на Кверента.
2. Сигнификатор на Астролога е 7-ми дом, Управителя и Планетите в него.
3. Принципните Сигнификатори се разглеждат независимо къде се намират и кой дом управляват – например, Сатурн винаги се има пред вид за въпроси свързани с работа, Венера за въпроси свързани с пари, вещи, скъпоценности, Меркурий за търговски въпроси, сделки, изпити, Юпитер за съдебни процеси, висше образование и т.н.
Сигнификаторите на Въпроса се определят в зависимост от неговия характер. Важни за отговора са аспектите, които сключват Сигнификаторите на Кверента и Сигнификаторите на Въпроса. Отрицателен отговор може да бъде даден, ако Сигнификатора на Кверента и Сигнификатора на Въпроса нямат аспект помежду си или са в напрегнат аспект (квадратура или опозиция), съответно благоприятните аспекти, като секстил и тригон между тях, могат да дадат положителен отговор.
Когато се задават въпроси за други хора, картата се завърта и се построява нова карта- примерно, ако въпроса е: "Детето ми ще си вземе ли изпита?" – картата се завърта, като 5-ти дом (детето на питащия) става Асцендентен 1-ви дом, а изпита е работата за студента, която се разглежда в 6-ти дом преброен от 5-ти, (който е станал 1-ви).