7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Черна Луна - Лилит

Изпратил: Румяна Кожухарова

От незапомнени времена Черна Луна – Лилит предизвиква негативни чувства. Мнението на астролозите за нейното значение често пъти се разминава. Едни от тях приписват на тази фиктивна планета управление върху сексуалните сили на човека, други подчертават, че положението на Черната Луна в хороскопа е свързано с кармичните уроци, а трети взимат като основа съдържащата се в нея грозна сила подтикваща към пороци.

Ако разглеждаме Черната Луна от астрономическа гледна точка, тя представлява проекция на най-отдалечената от центъра на земята точка на орбитата на Луната на еклиптиката – Апогей. В астрологията, тази хипотетична планета от древни времена се счита за втората, тъмна страна на Луната, отразяваща окултното влияние върху човека.

Лилит има отношение към тази гранична част на подсъзнанието, където нашите желания, потребности се обличат в конкретна форма и задействат около нас астрални структури, които въвличат определени хора в конкретна ситуация. Ние не само сме привлечени в такава ситуация, но понякога я формираме и сами. Лилит изкарва на повърхността нашите скрити желания и пристрастия, вътрешни проблеми и противоречия с външния свят, правейки ги видими за другите и за себе си.

Безусловно Черната Луна работи при всички различно. Тя не дава някакви конкретни способности. Това е точката, където получават изход основните психологически проблеми на човека. Лилит изпълнява във психиката такава важна роля, че човек със силна Черна Луна може да бъде великолепен актьор, или коварен лъжец – всичко зависи от неговите способности и нравствени устои. Лилит обезпечава разшифроване на всички постъпващи към нас данни от външния свят и ги преобразува. Ние сме склонни да игнорираме несъщественото или неприятното и да преувеличаваме, това, което ни харесва. В резултат се получава индивидуална и оригинална картина на света. Качеството на тази картина зависи не само от положението на Лилит, но и от цялата структура на рождената карта, от заложените в нея творчески, кармични и духовни аспекти.

Лилит се явява фокус на скритата индивидуалност на човека и ни дава портрет на земната му душа. Болшинството човешки проблеми, преди да се сформират, преминават дълъг път на подготовка. Този период протича скрито. Има проблеми, които не могат да бъдат разрешени вътрешно и искат да бъдат въплътени във външния свят. Черната Луна привежда възникналата емоционална енергия от проблема в реалния живот. Тъмното и подтискащо душата безпокойство и депресия се трансформира в напълно конкретни ситуации, които могат да се обсъждат, да се изявят чрез действие и да въвлекат и други хора. Да извадиш вътрешния враг на светло и да го обозначиш – това е една от най-важните функции на Лилит.Черна Луна в Овен

Човек с Черна Луна в Овен подсъзнателно през цялото време изпитва недоволство от себе си и се стреми към лично самоутвърждаване в тези сфери, където е Лилит. На него му е необходимо обкръжението му непрекъснато да превъзнася личните му заслуги и уникалността му. Тези похвали никога не са му достатъчни и му се струват неискрени. Критиката и невинните забележки ги възприема като оскърбление. Проблемът е в това, че такъв човек сам не се обича и харесва и проектира това върху външния свят и хората. От тук в характера му се появяват нетърпимост, грубост и високомерие.

Кармично такова положение се обяснява с това, че в минали въплъщения, този човек е нарушавал принципите на хуманизма, получавал е удоволствие от това, да мъчи слабите, употребявал е физическото си превъзходство за зло. Възможно е да е убивал беззащитните, само заради удоволствието да почувства своята сила и превъзходство.

При злотворни транзити към Черната Луна е възможно внезапно буйство и агресия стигаща до физическо насилие. При съответстваща карта / например неаспектиран Марс или слаб Овен/ човек сам може да бъде подложен на нападение, да го бият, оскърбяват и унижават. В неговото подсъзнание живее страха от смъртта, а е възможен и нездрав интерес към оръжие, остри предмети и неудачни опити за самоубийство. Лилит в Овен често пъти е съпроводена с безсъница, главоболие, мигрена, епилепсия и мозъчни кръвоизливи.

Черна Луна в Овен може да показва и смърт по време на спор, конфликт, случайно нападение или неправилна работа с оръжие, огън и при пожар.

Преработването на това положение на Лилит на първо ниво е много трудно. Човек притежава два вида маски – за тези които зависят от него и за тези от които зависи. Склонност да се делят хората на глупаци, тези, които не мислят като него и на умни, тези които разделят неговите схващания. В поведението на тези хора преобладават двете крайности – раболепие или агресивност. При преработването е нужно да се стараят към спокойствие, безпристрастност и ориентация към общочовешките принципи, а не на страстни, мигновени желания. Незаслужените обиди, унижения, несправедливите упреци и прочие удари по личността трябва да се приемат по-безлично, а ако това не се получава, да се разглеждат като указание на съдбата за слабото място и да му се обърне по-голямо внимание.Черна Луна в Телец

Черната Луна в Телец постоянно изкушава човека с материални блага. Него не го интересува толкова собственото му Аз, колкото това, какво му принадлежи. При повишена любов и предпочитания към разкош, прекален стремеж към натрупване, човек с Черна Луна в Телец е необикновено егоистичен, ленив и инертен.

Черна Луна в Телец показва тежка карма на скъперник и собственик. В минало въплъщение човек е обичал само себе си, отказвал е на другите и най-необходимото, бил е злобен и ревнив, деспот в своя дом. Близките му хора са страдали от енергийния му вампиризъм. Такова положение на Лилит предразполага към заболяване на ендокринната система, операции на гърлото и шията, поради което е необходимо внимание към тези области, както и към начина на хранене.

Лилит в Телеца показва опасност от земетресения, нещастни случаи в планината. Преработката предполага преразглеждане на цялата система от ценности. В неговата аура има големи пукнатини. Парите изтичат между пръстите му, независимо от доходите. Понякога на такъв човек му се струва, че света му е обърнал гръб, така, както той не се отказва от потребителското отношение към хората, с цел да извлече максимум блага и удобства. По пътя на преработването и формирането на нов поглед върху света, може да се намали пагубното действие на Лилит. Ако материалните ценности станат важни не сами за себе си, а като спомагателно средство, обезпечаващо необходимите условия за духовно развитие и самоизразяване, тогава ще се повиши енергийния потенциал и устойчивост.Черна Луна в Близнаци

Черна Луна в Близнаци дава на човека напрегнати отношения с брата, сестри, съседи и той често попада в неприятни двусмислени ситуации. Срещу него може да пишат жалби, да го крадат, да витаят слухове около личността му. Такъв човек борави с фалшива информация и неточни сведения. Документите му не са в ред и така се случва, че преживява загуби от това.

От гледна точка на космическото възмездие това говори за това, че в минала инкарнация той също е бил крадец и е използвал най –лошите способи за постигане на целите си, възможно е да е донасял и мошеничествал.

Лилит в Близнаци показва болести на белите дробове, бронхити, нервни заболявания, заекване и други дефекти на речта, провали в паметта и различни алергии.

Черната Луна в Близнаци показва опасност от смърт на пътя или по време на авиокатастрофа, отравяне с газ, падане от голяма височина, задушаване.

Преработването на Лилит в Близнаци отначало предполага попадане на самия човек в неприятни ситуации със съседи и познати, неговото име често се явява тема на обсъждане. Хора с които смята, че има обща кауза го използват и целия свят му се струва хитър, користен и враждебен. С течение на времето и преработването на Лилит, човек започва да разбира, че това е неговата собствена агресия и недоброжелателство, което предизвиква аналогични реакции. Конфликтите и скандалите започват да се уталожват от само себе си, когато неговото отношение към хората стане внимателно и търпеливо. На високо ниво на преработване всеки контакт с хората започва да се възприема като събитие в духовния живот и като възможност да се развърже поредния кармичен възел. Обкръжаващите го хора изпитват желание да му разкрият своята душа и да изповядат греховете си.Черна Луна в Рак

Черната Луна в Рак предполага лоши отношения с родителите, особено с майката, но и възможност човек да остане рано сирак. Тежко детство, тежки и като че ли незаслужени в това въплъщение товари и огорчения. Отсъствие на душевен комфорт, устойчивост и защитеност, препятствия без видима причина. В детството постоянни мисли за непринадлежност към собственото си семейство. При тежка карма може да извърши предателство на някакви фундаментални принципи, пренебрежение към своите корени, оскверняване паметта на предци, жестоко отношение с родители, клетвоотстъпничество. Затова, такъв човек не трябва да се озлобява към съдбата, а да се постарае да преработи своята карма.

Лилит в Рак предразполага към стомашни заболявания, болести на лимфната система, задстомашната жлеза и генетично предавани болести. Преди да настъпят транзитите на Лилит е добре да се направи гладуване, да се прочистят кръвта и лимфата.

Възможен начин на смъртта е от удавяне или от отравяне с течности.

Преработката на това положение на Лилит е много трудна, тъй като засяга най-дълбоките и съкровени слоеве на подсъзнанието и веднага включва инстинкта за самосъхранение. Непреработената Черна Луна дава устойчиво чувство за изоставеност и самота. При напрегнати аспекти светът изглежда враждебен и заплашителен, при слаби аспекти -–хладен и безразличен, а при хармонични късмета се възприема като чиста случайност.

На първо ниво в преработването на Лилит място за Бога няма, няма и безкористна любов към света, затова дявола има къде да се разгърне и неговата сила зависи от числото на напрегнатите аспекти на Лилит. Човек постоянно се опитва да се самоутвърди в своя дом и семейство, но никога не бива удовлетворен. Той като че ли разбира, че дома му не само, че е част от света, но и е негов миниатюрен модел, а целия свят е враждебен към него. Близките и семейството се опитват да му помогнат да промени погледа си към света, но неговия отговор е само злоба, упорита съпротива, раздразнение. Понякога това е съпътствано със садистично – мазохистичен комплекс “ аз никога не съм имал истински дом и няма и да имам, а всички, които го имат са виновни пред мен”. Преработването иска съзнание за това, че песимистичната, разрушителна жизнена позиция означава служене на силите на злото и на деградацията. Необходимо е да се учи на любов към дома си, традициите, семейните отношения и да се възпитава дълг към тях, а не обратното.Черна Луна в Лъв

Лилит в Лъв дава човек, стремящ се да доминира, но комплексиран и боящ се от насмешка. Той е невероятно горд и самонадеян, но често преувеличава своите сили и възможности и леко може да стане източник на нещастието на другите хора. В същото време е нетърпим към силата и успеха на другите, като завижда на всички, които имат талант.

Кармически това положение произтича от минали въплъщения, когато човек може би е заемал висок пост, но е превишавал мярката си за власт. Ако той се е занимавал с творчество, то неговите произведения са тласкали хората към порок. Ако е възпитавал деца или е работил с тях е нарушавал морала и е обърквал съдбите им.

В този живот са възможни заболявания на сърдечно – съдовата система, нервната. Възможни са радикулити, остеохондрия, травми на гръдната клетка и гръбначния стълб.

Опасност от изгаряне, слънчев удар, нарушаване на кръвообращението в мозъка, кръвоизливи и инфаркти. Преработването е тежко. Човек е склонен да повтаря миналите си грешки. Стреми се към власт, жесток е с децата, хазартен, деспотичен и груб, но без късмет.

При лоши аспекти сам може да страда от властни, деспотични и завистливи хора, да търпи равнодушието и жестокостта на децата си, да среща непрекъснато нещастна и невъзможна любов.

Преработването на Лилит в Лъв изисква отказ от стремеж към власт, старание и желание да си посвети живота на децата, да се бори с амбициите и самоуправството и да трансформира енергията на гордостта и тщеславието в творчество и съзидание.Черна Луна в Дева

Черна Луна в Дева предполага човек, склонен към чести депресии, неврози и не много тежки психически заболявания. Той има достатъчно трудна жизнена програма. Често срещано е маниакалното желание да се бори за своето здраве, независимо дали е болен или здрав и да посвети на това целия си живот.

Лилит в Дева може да даде безделник, който ненавижда всякаква работа, която му се наложи да свърши, защото е неспособен да я доведе докрай или я прехвърля на чужд гръб. Ако съдбата е благосклонна и му даде някаква власт, той веднага се превръща в бюрократ и кариерист или обратното в лакей и подмазвач.

Кармично това положение се обяснява с това, че човек в минал живот се е отнасял недобросъвестно към своята работа, бил е шарлатанин и скандален, мамил е хората, тиранизирал е своите подчинени, използвал е своето положение за користни цели и е нарушавал дадени обещания. Възможно е да е бил лекар и да е нарушил законите, да е лекувал неправилно или да е причинил много вреди на пациентите си. Такова положение на Лилит изисква два, три дни преди транзита да се изчисти черния дроб и кръвта в организма. Особено внимание трябва да се отделя на диетата, профилактика на стомашно – чревния тракт и жлъчния мехур. Трябва да се лекува с природосъобразни средства и да избягва химически лекарства и хирургическа намеса.

Съществува опасност от подземни и наземни съоръжения и от лекарска грешка.

Преработването на Черната Луна в Дева в началния етап е болезнено за близките, които трябва да понасят и търпят всевъзможни капризи. След задълбочена работа върху себе си, човек се учи на трудолюбие, самодисциплина, подсъзнателно – положително отношение към всякакъв труд и умение да получава от него удовлетворение. Трябва да се научи на самодиагностика и умение да поддържа вътрешното си равновесие и добър контакт с целия си организъм. Необходимо е да се избави от мнителност, отрицателно самовнушение и да се учи да владее не само физическото, но и астралното, менталното и даже кармично тяло.Черна Луна във Везни

Лилит във Везни прави хората да попадат често в неприятни ситуации поради сблъсък със закона, лъжливи обвинения, предателство на партньори или съпружески изневери. Такъв човек няма опора в живота си, той е апатичен, нерешителен, рядко има свое мнение и понятията му за справедливост са много размити, макар и често да се позовава на тях.

Кармично, това положение се обяснява с това, че в предишна инкарнация този човек е бил продажен съдия, заобикалял е закона, мамил е и е предавал хората, които му се доверяват, нанасял е внезапни и подли удари, завличал е чужди пари, правил е скандали и е ревнувал, създавал е непоносими семейни отношения.

Лилит във Везни създава предпоставки за слаби бъбреци, могат да бъдат поразени надбъбречните жлези, сляпото черво и да страда от болки в долния край на гръбначния стълб.

Съществува опасност от въздушни катастрофи, наемни убийци, отравяне с газ, съдебни дела.

Преработването на това положение на Черна Луна идва по пътя на изчистването на отношението към света, който в началото възприема като личен враг. На семейния фронт съпругът или съпругата се възприемат като ненадеждни съюзници, които могат да те предадат всяка минута, щом не ги контролираш. Сам човек е доволен от себе си и не вижда своите недостатъци. С неизбежните си партньори винаги има напрегнати отношения, като скандалите и подмятанията са основна форма на контакт. Трябва да се учи на умереност и безпристрастност. В началото ще среща несправедливост по отношение на себе си, може да стане обект на нападки, да има работа с неизвестно откъде появили се врагове, да попада в ситуации свързани със съд, да търпи придирчивостта на съпруг /а/. Със времето такъв човек разбира, че неговите партньори – врагове са част от кармата му и са изпратени от съдбата и трябва да разбере защо е така. Постепенно ще започне да изработва в себе си черти от характера и личноста на партньора си, които не достигат на него самия. Ще види възможностите за сътрудничество в ситуациите, които преди са му се стрували конфликтни.Черна Луна в Скорпион

Черната Луна в Скорпион е едно от най-силните и опасни положения на Лилит в Зодиака. Човек с такова положение е подложен на силни съблазни и може да се чувства като марионетка в ръцете на съдбата. Често ще изпитва удари върху психиката си, което ще предизвиква пълната и трансформация. Той е склонен към самоубийство, изпитва непреодолимо привличане към всичко тъмно и окултно, към магията и опит с ниски астрални същности. Може да заслужи славата си на убиец, маниак или тежко болен психически човек.

Кармически Лилит в Скорпиона показва човек, който в минали инкарнации е бил черен магьосник, престъпник, сексуален маниак или бандит. Той може съзнателно да прави хората жертви на тези си наклонности.

У човек с Лилит в Скорпион може да е поразен пикочния мехур, правото черво, уретерите, половите органи и жлезите с вътрешна секреция. Смърт може да настъпи от удавяне, отравяне с течности, венерически болести и отмъстителни врагове.

Преработването на Лилит никак не е лесно. На първо ниво всякакви промени / брак, развод, уволнение или постъпване на работа / ще предизвикват в него устойчиви фобии, съпроводени с чувство на мистичен ужас и усещането за пълна невъзможност да се защити. Кризите се изживяват дълбоко и емоционално, макар и да не е склонен да споделя. Хората, които го обкръжават, като че ли са подбирани по това, доколко може да ги понася. Лошите мисли или думи на такъв човек, винаги достигат този към когото са отправени и му причиняват зло. Проклятието на човек с Черна Луна в Скорпион е страшно.

При задълбочено преработване човек започва да възприема своите психологически кризи като етап на вътрешно духовно развитие. Той добре чувства магията на вещите, на хората, на местата. Може да възприема астрала и има възможност да управлява света по магически начин.Черна Луна в Стрелец

Лилит в Стрелеца дава на човека склонност към преувеличаване, нетактичност, дърдорене съсредоточено главно върху себе си. Има непреодолимото желание да поучава другите. Може да бъде въвлечен в някаква зловредна идея, да попадне в секта на сатанисти, да влезе в нечисти договори.

Кармически такова положение произтича от това, че човек може в предишни инкарнации да е бил апостол на някакво учение, което е противно на човешкия морал и закони, да е подривал основите на фундаментални истини , да е служил на някаква идеология, а всъщност да е бил лъжеучител и да е отклонявал хората от пътя на истината.

Лилит в Стрелец показва за възможни счупвания на кости в таза и бедрата, болести на кръвта, хемофилия, болести на черния дроб. Опасност от огън и всичките му производни.

Преработването на това положение има за цел да разшири съзнанието и да преустрои погледа върху философско-религиозните въпроси в света. На първо време това е мъчително и тежко и човек изпитва силен подсъзнателен страх, който не си признава дори на себе си. На първите етапи на преработване той ще счита себе си за умен, разностранен, всезнаещ и високо духовен, а на обкръжението си ще приписва всички недостатъци, които не иска да признае на себе си. Неговите думи никой не чува и му е невъзможно да си създаде какъвто и да било авторитет. Съдбата след като го е подмамила, че е ярък и забележителен му обръща гръб. Преработването изисква отказ от амбиции и стремеж към почести в идеологическата сфера и му предлага път на послушен ученик.

Високото ниво на преработка може да му даде богат душевен свят, да формира високи морални и етични принципи, да му разкрие какво е добро и зло в него и в другите хора.Черна Луна в Козирог

Лилит в Козирог превръща човека в упорит, хладен и пресметлив егоист. Той обича да командва, не прощава обидите и грешките на другите и е готов на всичко, за да заеме високо положение в обществото. Проблема е в това, че такъв човек може да направи кариера върху трупове в буквален и преносен смисъл погазвайки човешките закони.

Това положение на Лилит произтича от греховете в предишни инкарнации, а това са превишена власт, тирания и деспотизъм. Привличайки доверчиви хора, този човек под маската на доброжелателност и съчувствие лесно е скривал своите коварни замисли. Неговия цинизъм и пресметливост са знаели само тези, които вече фактически е унищожил.

Лилит в Козирог отговаря за болестите на гръбначния стълб, коленете, костите, зъбите, кожата.

Смърт може да настъпи от автокатастрофи, падания, нещастни случаи в планината, земетресения.

Преработването на това положение на Лилит идва за сметка на изкупването на минала вина по пътя на смирението и отказ от властта и манипулиране на зависещи от теб хора. Включването на Лилит в преработката може да превърне човека от коварен манипулатор в нещастна жертва на манипулации на управляващи, които ще го използват като неодушевено оръдие за изпълнението на техните планове. За да преодолее тези трудности на човек му е необходимо твърдо да определи съществува ли света за него или той съществува заради света и да установи ясна граница между желанието да бъде за нещо отговорен и да има власт или да вземе върху себе си тази отговорност, която изисква от него кармата.Черна Луна във Водолей

Черната Луна във Водолей предполага рязък и хладен човек. В същото време той е лесно възбудим, и ексцентричните му постъпки са съвършено непредсказуеми. За него няма авторитети и той обича да обезкуражава хората, да ги отказва от мечтите им и го прави много успешно. Той самия обича да фантазира, но се смее на чуждите мечти и желания и се старая да подрони почвата на доверчивия идеалист. Трудно се сработва с хората и винаги се явява конфликтно звено в колектива, създавайки в него непоносими условия за живот и работа.

Кармично това положение се обяснява с това, че в минало въплъщение този човек не е признавал никакви закони, предавал е близките си и верните си приятели, спекулирал е със свети чувства и е могъл да тръгне по пътя на злото само за да се покаже по-оригинален. Разбивал е чужди надежди и е изпитвал удоволствие да гаси творческите пориви на хората.

Лилит във Водолея дава заболявания на коленете, счупване на ставите под коляното, болести на кръвта, нарушение на обмена на веществата, нервни заболявания.

Смъртта може да настъпи вследствие на отравяне с газ, удар от ток, нещастни случаи на път, предозиране на лекарства. На първо ниво преработването на всички отношения на този човек с обкръжаващия свят се базират на чувството на ненавист към всички останали хора и хищническо използване на всички блага, които му предоставя този свят. При преработването на него ще му се случват различни неприятности и то внезапно и неочаквано. Може да попадне в ситуации, които застрашават свободата му, да страда от неверни приятели. Това което гради и за което мечтае, може да рухне точно преди да бъде завършено в неподходящ момент. Намесването в съмнителни афери, също може да му причини загуба на място, положение и репутация.

При висок уровен на преработка може да се получи надежден, постоянен, благороден и искрен приятел, който просто не може да живее без колектива. Него ще го интересува вътрешния живот на всеки член и ще може да помогне в решаването на най-сложните и интимни проблеми на хората.Черна Луна в Риби

Лилит в Риби- това е едно от най-силните положения на Черна Луна в Зодиака. То прави човека самотен, склонен към всевъзможни тайни пороци. Може да има склонност към алкохолизъм или наркомания, тежки психически отклонения, шизофрения. Кармически такова положение е заслужено с това, че в предишна инкарнация човек се е занимавал с магия, подслушвал е, шпионирал е, разпространявал е наркотици бил е сводник на малолетни.

Черната Луна в Риби дава заболявания на психиката, склонност към самоубийство, алкохолизъм, наркомания, импотенция или фригидност, опасност от истерия и епилепсия. Трудна работа в разузнаване или подобни закрити обществени заведения – болници, затвори, санаториуми.

Смъртта може да настъпи от отравяне с лекарства, от отрови, от удавяне, от гнойни рани и заразяване на кръвта – сепсис. При преработване на първия етап човек не е склонен да жертва нищо в този живот доброволно. Той се занимава с тайни интриги. Лъжа, коварство , премълчаване са основните принципи на неговото съществуване. Игри със подсъзнанието, самоизмама, илюзорен живот – всичко това е характерно за човек с ниска преработка на Лилит в Риби.

На средно ниво се появява зачатък на жалост, милост, снизхождение и безкористна грижа за другите. Но това ниво на изкупване на кармата предполага получаване на моментални ответни удари за всяко негативно влечение на човека. На това ниво, той е подложен на увреждане, халюцинации, заблуди, илюзии, внушения. На битово ниво той може да бъде подложен на продължителна самота, затвор, попадане в болница или да трябва да се грижи за хронично болен, лишен от подвижност и лежащ човек. Може да се наложи да изпълнява опасна тайна работа.

На високо ниво на преработка човек възпитава в себе си смирение. За него самотата става естествено и творческо състояние в което може да види своите скрити способности и потенциални възможности, за които преди това не е подозирал.Използвана литература: Биренкс, Ирена “ Под пологом Черной Луны” Москва, 1997 г.