7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Транзити на Уран

Изпратил: Румяна Кожухарова

На Уран са му необходими 84 години за да обиколи 12 - те знака от Зодиака. Престоява средно по 7 години в знак. Тази планета има висока прогностична стойност, защото събитията свързани с нея са отчетливи и винаги водят до промени в областите на живота, които засяга. Уран е първата от трансатурновите планети и има отношение към поколението, което има Уран в даден знак. В личната карта влиянието на планетата по дом и аспектите му с личните планети оказват по – силно влияние. Всяко поколение има своя задача, свързана с революционни промени, разрушаващи остарелите модели и начин на живот. Промените свързани с Уран са бързи, непредсказуеми и водят до възход и прогрес или до разрушаване на статуквото, сигурноста на човека.
С Уран са свързани промените във възраста 21 – 22 години, когато младият човек изпитва необходимост от самостоятелност, независимост и прави опит да се откъсне от влиянието на родния дом и родителите. Във възраста 38 – 42 години, която се нарича и “ опасните 40 години” хората са склонни към обрати в живота си, чувстват необходимост от нова реализация, свобода и радикална промяна. Във възраста около 63 години също се забелязват промени и човек влиза в нов цикъл, нова възраст, която изисква радикална промяна в начина на живот. На 84 години се завършва пълния цикъл на Уран и той се завръща на рожденото си място. Всички основни промени и обрати в човешкия живот са направени и няма какво да се променя радикално.
ТРАНЗИТИ НА УРАН ПРЕЗ ДОМОВЕТЕ.
1. Първи дом – радикални промени в собствения поглед върху живота. Необходимост от лична свобода. Възможни са промени в маниера на поведение и стила на живот. Интерес към нови идеи и проява на голяма лична инициатива. При напрегнати аспекти се проявява бунтарски дух, непрактичност, нетактичност, нетърпение и прибързаност.
2. Втори дом – резки промени във финансовото състояние. Неочаквани придобивки и загуби. Промяна в отношението към парите и материалните ценности. Промени в начина на печелене на пари. Тези дейности могат да бъдат обвързани с колектив, организация, финансово партньорство.
3. Трети дом – неочаквани, крайни промени в мисленето, комуникирането, идеите. Стимулира интереса към нови интелектуални области. Засилва интуицията и прозренията. Възможно е да се развие интерес към електронните връзки, компютри, средства за масова комуникация, електронни медии, наука. При напргнати аспекти се развива невроза, безпокойство, отвлечени и непрактични идеи, неочаквани разриви в отношенията.
4. Четвърти дом – промени в дома, недвижимата собственост и емоционалните връзки в семейството. Внезапни промени или нови условия на отношения с родителите. При благоприятни аспекти се правят усъвършенствания в дома. В тази позиция Уран съдейства за развиване на научни интереси към археология, нови идеи в областа на архитектурата и благоустройството, обработката на земята.
5. Пети дом – търсене на свобода и възможности за изява на творчество. Интерес към приятната страна на живота. Появяват се внезапно възможности за любов или изява на талант. При хармонични аспект е възможен успех в лотария, тото, хазарт. Оргинално, нестандартно общуване с децата и тяхното възпитание. При напрегнати аспекти е възможна непланирана бременност, загуби от спекулации, хазарт, нехармонични любовни отношения. Добър транзит за киноактьори, за изкуство, което е свързано с технологии, компютърни ефекти.
6. Шести дом – необикновени условия за работа, работа с технологии, компютри, електроника. Благоприятно за занимания с техника, за инженери, учени, медици, техници. Работата зависи от колективни усилия и взаимни отговорности. Може да се развие интерес към нови начини за лечение. При напрегнати аспект е възможна внезапна загуба на работа, обърканост, нестабилност в работата, нервозност, внезапни заболявания. Липса на желание за сътрудничество и подчиняване на режим, правила, работно време, методика и система.
7. Седми дом – нужда от свобода в отношенията в брака, деловото партньорство, обществените отношения. Възможни са внезапни промени в начина на отношения и сътрудничество с другите хора, независимо лични или делови контакти. При напрегнати аспекти се стига до разрив в старите отношения и създаване на нови. Неочаквани промени в брака или други важни отношения. Този транзит често пъти води до разводи или да бързо сключени бракове, които скоро се разпадат. Нежелание да се съобразяваш с нуждите на другите хора. Бързо променящи се цели, водят до промени и в отношенията.
8. Осми дом – необходимост от радикална промяна в деловите и финансови взаимоотношения. Получаване на наследство или необходимост от промяна в работи свързани с общ бизнес, общи притежания, ресурси. Възможно е включване в голям бизнес свързан с технологии. Поява на внезапен интерес към окултизъм, живот след смърта, парапсихология. Озарение и проникване в някаква тайна. Трансформации на съзнанието чрез екстремни преживявания, които може да са близки до смърта. Резки промени в областа на секса или осъзнаване на същноста на сексуалната енергия. При напрегнати аспекти се преживяват резки промени и загуби в бизнеса, енергийното и материално състояние на човека, загуба на подкрепа, ресурси. Близки по цели и планове хора могат да си отидат от живота ти.
9. Девети дом - възможни са неочаквания пътувания в чужбина, свързани с необикновени преживявания. Хората, които се занимават с наука могат да направят някакво откритие или изобретение. Създават се условия за приятелство с чужденци или отношения с университети, издателства, асоциации. Добър момент за започване на занимания и изучаване на философия, религия, астрология. При напрегнати аспекти са възможни увлечения в неясни, утопични и неприложими религиозни, културни, образователни или философски идеи. Възможна е рязка промяна в идеологията или вярата, приемане на друга религия.
10. Десети дом – възможна е рязка промяна в професионалната насоченост, спад или възход в кариерата. Целите и амбициите зависят от колектив, организация или съмишленици. Професионалната дейност може да бъде свързана с нови технологии, компютри, авиация, електронни медии, техника или транснационални компании. Резки промени в политическата нагласа и предпочитания с насока към реформи, революционни промени. При напрегнати аспекти са възможни политически или професионални обрати.
11. Единадесети дом – неочаквани промени в областа на приятелството, колектива, целите или перспективите. Нови, интересни и необикновени хора навлизат в живота и повлияват плановете и намеренията. Членство в група или организация от хора обединени от обща цел - наука, бизнес, астрология, окултизъм. Възможности да се получи помощ или подкрепа от организации във връзка с проекти. При напрегнати аспекти приятелите вредят със своите крайни, революционни или анархистични идеи. Влизане в среда или колектив, чиито идеи са екстремни и опасни, разрушителни. Неумение да се работи в колектив, противопоставяне на личните на колективните интереси и от там непопулярност, неприемане от другите.
12. Дванадесети дом – внезапно освобождаване от психически и подсъзнателни, подтискащи сили. Подсъзнанието се осветява като със светкавица и излизат наяве скритите проблеми. Възможен е открит конфликт с околните, което е по – добрия вариант за осъзнаване на натрупаните подсъзнателни проблеми. Засилва се интуицията и е благоприятно за развиване на ясновидски способности. Човек може да стане истински духовен лечител, изповедник на проблемите на другите, психоаналитик. При напрегнати аспекти е възможно да се ограничи свободата, да се влезе в болница или да се наложи продължително лечение. Невъзможност да се създават нови контакти, вътрешни ограничения, неврози, маниакални състояния.

АСПЕКТИ НА ТРАНЗИТЕН УРАН
Действието на аспектите на Уран продължава повече от една година.

1. Квадратура, опозиция, съвпад на Уран със Слънце – желание за свобода без лична отговорност. Егоизъм и заинатяване са причината да не се слушат съветите на другите хора. Поведението става объркано, противоречиво и в такъв момент не може да се разчита на правилни решения. Това става особено очевидно в любовните и обществените отношения. Могат да се появят внезапни увлечения, които рядко остават устойчиви и продължителни. Разрушаване на семейството, социалното и финансовото положение често съпътстват този транзит. Хазартните игри или неразумните спекулации са разорителни. Възможно е непоследователно отношение към децата. Сериозни нарушения в стабилноста в живота. Настъпват важни преустройства в живота с непредвидими последици. Тригон, секстил на Уран със Слънцето. Тези транзити се характеризират с оргиналност, творчество, неочаквано щастие. Експериментите са успешни. Добър период за започване на нови контакти, приятелства с интересни и нестандартни хора. Свободата води до разширяване на опита и възможностите на човека. Дават се възможности за вълнения и преживявания в областа на любовта. Могат да се получат необикновени възможности за реализиране на лични цели и планове. Добър период за самоусъвършенстване. Стимулират се интуицията, правилната преценка, бързата реакция и улавянето на добрия момент и шанс. Може да се развие интерес към астрология, окултизъм. Период на разкриване и изразяване на латентни качества.
2. Квадратура, опозиция, съвпад на Уран с Луна – емоционална, психическа и душевна неустойчивост. Лош период за отношения с жени. Чести смени на настроението, което води до проблеми в емоционалните връзки. Често се срещат неочаквани промени в местожителството, дома и нарушаване на рутината, начина на живот. Неочаквани проблеми с общи пари, инвестиции, колективни договорености. Проблеми с електричество, електроника, техника. Независимо от проблемите, напрегнатите аспекти могат да засилят интуицията. Понякога събития извън силите на човека нарушават или разрушават семейната, домашната, финансова стабилност. При тригон и секстил на транзитен Уран към Луната се усилват интуитивните и ясновидски способности. Човек може да вземе правилно решение във връзка с домашните си работи под влиянието на интуицията. Отношенията с жени са благоприятни и водят до развитие и прогрес. Оргинални идеи по отношение на домакинството, печеленето на пари. Възможна е неочаквана придобивка от наследство, застраховка, общи пари. Тези възможности могат да дойдат от организация, асоциация, сружение. Благоприятно време за промяна на местожителство, смяна на дом. Внезапни, необикновени промени в емоционалното състояние за добро.
3. Квадрат и опозиция на Уран с Меркурий – нервозност, разногласия, безпокойство създават проблеми в общуването, комуникациите, транспорта. Възможни са трудности в работната среда. Невъзможност да се съгласува режимът и организацията на работата. Често се случват недоразумения или неправилно разбиране от страна на околните. Възможно е безсъние, сърдечна аритмия, неправилно, спазматично кръвообращение. При такъв транзит се взимат прибързани решения, действа се импулсивно, непрактично и непоследователно.Човек е склонен да игнорира добрите съвети и да приема ексцентричните идеи. Неочаквани събития могат да объркат плановете и човек да стане безработен. При съвпад, секстил и тригон на Уран с Меркурий се създават необикновени и интересни контакти. Засилва се интуицията и проницателноста. Това е добър транзит за работа с наука, технологии, електроника. Приятели, организации съдействат за успеха на родения. Необикновени пътувания, срещи, идеи помагат да се реализират личните цели. Засилва се творческото и оргинално мислене и може нещо да се открие, изобрети. Повишава се интелектуалното ниво и се усилват умствените процеси.
4. Квадрат и опозиция на Уран с Венера – характеризира се с внезапно възникване на емоционално, любовно увлечение в съчетание с безотговорност и нежелание да се губи личната свобода. Възникват конфликти в брака и любовта. Възможно е да се изпитат непредвидими емоционални реакции на симпатия или на антипатия. Обществените контакти и връзки също са подложени на внезапни конфликти и неразбирателство. Разриви в приятелските отношения или с колектива. Личната настройка води до разваляне на установените отношения и създаване на нови, но нетрайни такива. Трудности във финансовата сфера, загуби поради импулсивни, неразумни решения. Проблеми за хората, които се занимават с изкуство, бизнес свързан с шоу и развлечения, електроника, технологии. Желание за бързо забогатяване, за късмет и от там непредвидими загуби. При секстил, тригон и съвпад с Венера, Уран дава необикновено творческо вдъхновение. Възможност зо привличане на влиятелни и богати хора към собствените идеи и каузи. Благоприятен период за работа с организации, приятели, колективи. Възможности за започване на интересни отношения, връзки и контакти. По – голяма финансова, емоционална свобода и възможности. Променя се излъчването на човека и той става привлекателен, магнетичен, можещ. Създават се условия са успех в области, които не са традиционни, носят нещо ново и необикновено.
5. Квадрат, опозиция и съвпад на Уран с Марс – импулсивни действия, взривове на гняв, повишена конфликтност, нетактичност и грубост са характерни за този период. Като вследствие на поведението са възможни нещастни случаи, травми. Добре е да се избягва работа с електричество, остри предмети, оръжие, взрвоопасни вещества. Трудни отношение с военни, полиция, силови групировки. Транзита действа революционно и анархистично върху по-буйните хора. Нетърпеливоста и импулсивноста предизвикват трудности при постигането на целите, създава стресова ситуация и за родения и за околните. При секстил и тригон на Уран с Марс също има опасност от премеждия, особено ако Марс е силно поставен по дом и знак, но значително намалява лошата прогноза. Човек може да стане по – бърз, предприемчив, независим. По – благоприятни условия за работа с другите хора, приятели, съмишленици, групова и колективна дейност. Добър аспект за работа с техника, технологии и електроника. Може да се издържи стресова ситуация, голямо натоварване и да се реагира динамично, ефективно, бързо. Добър аспект за постижения в спорта, шофиране с висока скорост, взимане на бързо решение и провеждане на практика на решението.
6. Квадрат, опозиция на Уран с Юпитер – прекален оптимизъм, непрактичност, нетърпеливост и липса на здрав смисъл, добра организация и дисциплина. Възможни са авантюристични действия, стремеж към пътешествия и приключения. Често се среща увличането в невъзможни идеи за забогатяване или рисковани действия и влагане на пари. При такъв транзит може да се фалира пради нереалистичи представи и необмислени действия. При тригон, секстил и съвпад на Уран с Юпитер са възможни неочаквани придобивки от финансово естество по различен начин – бизнес, късмет, наследство. Дава се по – голяма възможност за пътуване в чужбина. При хората, които се занимават с наука и изследвания се прави съществен напредък. Реформите и промените при такъв транзит са желателни и водят до прогрес. Неочаквано щастие, късмет също могат да помогнат да се осъществи план, мечта, идея. Дават се възможности за духовно израстване и възход.
7. Квадрат, опозиция, съвпад на Уран със Сатурн – свързан е със сблъсък между консервативното и радикалното във всяка една ситуация. Възможни са проблеми в практичната реализация на цели, идеи и планове. Неочаквани трудности и превратности в бизнеса, кариерата и отношенията. Може да пострада репутацията и общественото положение. Съпровожда се с чувство за разочарование. Не е благоприятен период за работа с група или организация. Възможни са и юридически проблеми свързани с партньорство, общи пари, договори. При секстил, тригон на Уран със Сатурн се дава възможност за успешни интелектуални занимания, наука, изследвания. Съчетанието на умствена концентрация с голяма интуиция води до постижения. Полза от приятелството на по – възрастни или авторитетни хора. Добър период за търсене на работа или правене на важни промени в професионален план. Благоприятно време за свързване с организации и колективи с цел осъществяване на сериозни и дългосрочни цели и задачи.
8. Квадрат, опозиция на Уран с Уран – това са периоди в живота на човека, когато има най – силно желание за независимост, а не е подготвен за това. Може да се изрази по най – различни начини като безредие и незавършеност в бизнеса, нови и непривични условия за живот. Силно изразено усещане за опасност или трудно приспособяване към нови обстоятелства и изисквания в живота. Търсенето на нови ценности и смисъл в живота може да е хаотично, но във всички случаи се приема нова роля и позиция в живота. При секстил и тригон на Уран към Уран е подходящ период за започване на нови отношения, за реализация на планове, за колективни усилия. Желание по оргинален и нестандартен начин да се подходи към работа, отношения, изява. Благоприятно е за занимания с наука, технологии, компютри. Полза от общи, колективни инициативи и финансови средства. Много добър транзит за изява на творчество и оргинално мислене.
9. Квадрат, опозиция, съвпад на Уран с Нептун - влияе на цяло поколение хора и може да им даде психическа и емоционална обърканост. Целите и желанията на цяло едно поколение могат да бъдат силно дезориентирани. Обществени, социални, икономически прични създават фон за безработица, неумение да се справят с финансовите въпроси, непрактичност, заблуди и самозаблуди и всякакви разстройства в личния и обществен живот. При секстил и тригон на Уран с Нептун се стимулират интуитивните способности, ясновидство и прозрения. Период на вътрешно духовно израстване и развитие. Този транзит е много подходящ за работа, която изисква творчество, талант. Обществените, икономическите и политическите условия създават добра среда за развитието на хората, които принадлежат на това поколение, което има този аспект. Двете планети са тежки, бавни и влиянието им се усеща повече от една година.
10. Квадрат, опозиция на Уран с Плутон – също влияе на цяло поколение. През този период може да се случат радикални промени в обществения и политически живот. Те от своя страна могат да разрушат основните цели на хората и да ги принудят да търсят нови перспективи. Живота се променя от мащабни и неподвластни на контрола на отделния човек сили. Възниква необходимоста от приспособяване към тези промени и използването на всички възможности за оцеляване и пренасочване на силите и енергията. Това е стресова ситуация и може да засегне както финансовото състояние, така и отношенията в големи групи или организации. При тригон и секстил на Уран към Плутон хората са много по – подготвени и могат да направят важни промени в своите цели и перспективи. В този случай има личен мотив, самозадвижване и желание да се приключи със старите и остарели условия на живот и да се постигне нещо ново. Този транзит стимулира изобретателноста и предприемчивоста. Засилва волята и желанието за реформи. Съществуващите социални, обществени и политически условия са благоприятни за това поколение на което действа транзита.

Използвана литература:
Сакоян Франсис, Льюис Еккер “ Большой учебник астрологии” ч.2, Москва, 1992 г.