7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Зодиак и бизнес - Астрология

Изпратил: Румяна Кожухарова

Структурният анализ на хороскоп на фирма описва всички основни теми, които интересуват ръководството на компанията и няма такава област, която да не трябва да бъде разглеждана. Този тип хороскопи може да се използват както в съставянето на хороскоп на фирма по датата и часа на нейното основаване, така и в елективната астрология, така и в хорарен въпрос отнасящ се до работата на фирма.

ОВЕН, ПЪРВИ ДОМ, АСЦЕНДЕНТ, МАРС. Дава характеристика на изпълнителния директор, стратегията за управление, имиджа на компанията, движещата сила на компанията, собственика на компанията. Астрологическите характеристики на знака на Зодиака, който стои в първи дом дава указания за това, към какъв имидж трябва да се стреми фирмата, компанията. Това е образа, който ще помогне на фирмата максимално да използва възможностите на този знак на Зодиака.
ТЕЛЕЦ, ВТОРИ ДОМ, ВЕНЕРА. Това е финансовата стратегия на компанията. Трябва да се изучат влиянията, които показват ситуацията във втори дом на хороскопа на фирмата. Дава яснота върху разнообразните проблеми свързани с финансови въпроси, както и с енергийните ресурси. Този дом показва всичко, което е придобила фирмата.
БЛИЗНАЦИ, ТРЕТИ ДОМ, МЕРКУРИЙ. Това е тренинг и организация, търговска стратегия, маркетинг, възможности за получаване на информация, професионалното усъвършенстване чрез учене, пътуване, обмяна на идеи. Нивото на знанията, които има фирмата и как използва образователния понетциал на работниците си. Този дом показва и типът служители, които ще допринесат знания и навици, необходими за бъдещето развитие на фирмата.
РАК, ЧЕТВЪРТИ ДОМ, ЛУНА. Зданието, недвижимата собственост на фирмата. Психологическата атмосфера в организацията. Ценности, симпатии и антипатии, груповите стандарти, кооперативната култура и други психологически фактори. При сливания на компаниите възниква проблем, който изисква знания за традициите и културните стандарти на фирмите. За всичко това ще ни разкаже структурата на 4 дом.
ЛЪВ, ПЕТИ ДОМ, СЛЪНЦЕ. Стратегия за развитие. Символизира творческия потенциал на фирмата. Мотивация и воля за себереализиране. Развиване на нови концепции. Способноста на компанията да организира филиали и да се разширява. Възможностите и да играе на борсата и да залага печелейки.
ДЕВА, ШЕСТИ ДОМ, МЕРКУРИЙ. Човешките ресурси, вътрешните комуникации. Има отношение към всички проблеми свързани с продоволствие, производство, технологични въпроси, устройството на работните места, разпределяне на задълженията, доверието в началника, контрола на качеството, удовлетворението на персонала от работата и заплащането. Способноста на персонала да влияе върху решенията на ръководния състав, прозрачност на процеса на взимане на решения, охраната на труда, грижата за физическото здраве на персонала.
ВЕЗНИ, СЕДМИ ДОМ, ВЕНЕРА. Външните комуникации, връзката с общественоста, обслужването на клиентите, кооперирането. Сливане с други фирми, стратегическите съюзи, маркетинговите изследвания, рекламата, популярноста. Седми дом показва типа на компанията, която подхожда за съвместна работа, за интегриране и създаване на сериозни, дългосрочни съюзи. Седми дом е свързан с всички въпроси, свързани с обслужването на клиенти. Той показва по какъв начин най – добре ще се удовлетворят изискванията на клиентите.
ОСМИ ДОМ, СКОРПИОН, ПЛУТОН. Способностите на фирмата да се преустройва и трансформира, готовноста и за промени. Отношенията с кредитори и длъжници. Взаимодействието с инвеститорите. Всички въпроси свързани с данъци, счетоводство. Осми дом описва способноста на фирмата да се адаптира и преустройва в зависимост от промените на пазара. Показва доколко фирмата е способна да се обновява. В тази област е политиката на компанията по отношение на доставчици, кредити, цени. Способноста на фирмата да рискува, да инвестира. Възможностите на компанията да използва чужди ресурси, да ги преработва и да дава качествено нов продукт.
ДЕВЕТИ ДОМ, СТРЕЛЕЦ, ЮПИТЕР. Международна активност, интернационални пазари, транснационални компании. Потенциал на ноу – хау, изобретения и иновации. Повишаване на образователното ниво на персонала. Отношение към националното и международно законодателство. Полза от държавни субсидии. Импорт и експорт.
ДЕСЕТИ ДОМ, КОЗИРОГ, САТУРН. Стратегия за управление. Основни задачи, върхът на управленската пирамида. Описва главните цели, структурата и отговорноста, способноста да се концентрира върху главните цели. Качествата на организацията на фирмата и репутацията на компанията. Отношението на фирмата към държавните институции, държавни поръчки.
ЕДИНАДЕСЕТИ ДОМ, ВОДОЛЕЙ, УРАН. Колективната работа, организирането на мрежа от участници. Създаване на самоуправляващи се и самоорганизиращи се групи. В епохата в която живеем тези неща придобиват все по–голямо значение. Преценка какви хора подхождат за работа в ръководния състав. Какво всеки от участниците внася за успеха на груповата работа. Обединение на фирми. Информационните стратегии. Използването на нови информационни технологии.
РИБИ, ДВАНАДЕСЕТИ ДОМ, НЕПТУН. Стратегия за конкурентна борба. Тази сфера показва ресурсите без които нито една компания не може да има успешна работа. Основния въпрос е конкуренцията с другите фирми, скритите опасности, икономическия шпионаж, нечестната конкурентна борба, риск от загуба на конкурентна способност и всякакви скрити, подмолно действащи проблеми.