7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Аспектни конфигурации

Изпратил: Румяна Кожухарова

Аспектната конфигурация – това са няколко аспекта обединени в една фигура и действащи като единна система. Тази система действа в няколко житейски направления.
КЛАСИЧЕСКИ КОНФИГУРАЦИИ ОТ НАПРЕГНАТИ АСПЕКТИ.
1. КРЪСТ ИЛИ ГОЛЯМ КВАДРАТ. Представлява две опозиции от 180 градуса свързани помежду си с квадратури от 90 градуса. Състои се от планети с едно и също качество. Например планети в неподвижните знаци на Телец, Лъв, Скорпион и Водолей. Телецът е в опозиция със Скорпион и в квадратура с Лъв и Водолей. Съответно Лъв е в опозиция с Водолея и в квадратура с Телец и Скорпион. Скорпион е в опозиция с Телец и в квадратура с Водолей и Лъв. Водолей е в опозиция с Лъв и в квадратура със Скорпион и Телец. Когато са обхванати и четирите знака от неподвижния кръст с планети в съответни градуси се получава голям кръст. Същото е и с останалите знаци на кардиналното и подвижното качество. Такова взаимодействие между планетите не обещава лек живот. Самата фигура дава на човека силна енергетика. Напрегнатите аспекти подбуждат към действие и преодоляване на житейски трудности. Тези хора могат да постигнат много в живота си и умеят да ценят това, което имат.
2. ТАУКВАДРАТ. Образува се от три планети, между които има две квадратури от 90 градуса и една опозиция от 180 градуса. Тауквадратурата дава неочакваност, рязкост, внезапност. Тауквадратурата действа по рязко и непредсказуемо от големия квадрат. Ударите се сменят със спадове и отново удари. Точката в която се събират квадратурите се нарича център на тауквадрата. Пример: Слънце на 5 градуса в Лъв, Луна на 5 градуса във Водолей, Марс на 5 градуса в Скорпион. Тауквадратура има в хороскопите на Хемингуей, Гарибалди, Ницше, Хитлер, Индира Ганди.
3. СЕКИРА. От един източник излизат два квадрата и половина 135 градуса, а между тях има квадратура 90 градуса. Пример. Венера на 10 градуса в Рак, Юпитер на 25 градуса в Скорпион, а Луната е на 25 градуса във Водолей. Секирата дава мащабни ситуации, подрива корените, тайно разрушава, постоянно възвръща едни и същи ситуации. Човек може сам да реже клона на който седи или да се откаже от миналото.
4. КОПИЕ. Образува се от два полуквадрата от 45 градуса излизащи от една точка между които има квадратура 90 градуса.Пример: Слънце на 10 градуса в Лъв, Уран на 25 градуса в Дева, а Марс на 25 градуса в Близнаци. Копието се проявява мащабно и е свързано с обкръжението, действа внезапно и е разрушителна конфигурация.

КЛАСИЧЕСКИ КОНФИГУРАЦИИ НА ХАРМОНИЧНИ АСПЕКТИ .

1. ГОЛЯМ ТРИГОН. Образува се от три тригона 120 градуса, затворени в голям тригон. Пример: Меркурий 20 градуса в Скорпион, Юпитер 20 градуса в Рак, Сатурн 20 градуса в Риби. Образува се между знаци от една и съща стихия – вода, земя, огън, въздух. Големият тригон дава спокойно, устойчиво и хармонично съществуване. В лошия случай може да има тъга и скука. В хороскопите на Нострадамус, Чърчил, Микеланджело, Гойя има такава конфигурация.
2. БИСЕКСТИЛ. Два секстила от 60 градуса излизат от един източник, а между тях има тригон от 120 градуса. Пример: Уран на 15 градуса във Водолей, Меркурий на 15 градуса в Стрелец и Марс на 15 градуса в Овен. Среща се често и сваля напрежението, остротата на ситуацията, дава помощ и подкрепа. В лошия случай бисекстила дава мързел, отпуснатост, безделие.
3. АПЕКС. ПРЪСТ НА СЪДБАТА. Образува се от два квинконса от 150 градуса между които има един секстил от 60 градуса. Пример. Слънце на 25 градуса в Дева, Нептун на 25 градуса в Скорпион и Сатурн на 25 градуса в Овен. Тази конфигурация дава един и същи кръг от хора и повтарящи се събития. Необходимо е човек да разбере своите грешки и повече да не ги прави. Ако той не си взима поука, попада на върха на апекса и събитията се повтарят.
4. ПОКРИВ. Образува се от два полусекстила по 30 градуса между които има един секстил 60 градуса. Пример: Венера на 20 градуса в Рак, Слънце на 20 градуса в Лъв, Марс на 20 градуса в Дева. Позволява да се влезе в среда, обкръжение и да се вземе от нея най – доброто чрез разговори, слушане. В лошия случай тази конфигурация тормози, задържа и разсредоточава.

КОНФИГУРАЦИИ ОТ КАРМИЧНИ АСПЕКТИ.

1. КЛЕТКА. Най – ярката, силно изразена конфигурация, състояща се от 9 нонагона. Образува се от не по – малко от 9 планети. Дава доминираща кармична цел, система от задължения, дълг, порядък, ограничения по всичките и точки и действа постоянно. Видима конфигурация на клетка има в хороскопа на Диоген. Той доброволно е прекарал живота си в една бъчва, в противен случай е могъл да прекара живота си и в затвор.
2. ЧЕКМЕДЖЕ /КУТИЯ, САНДЪК/. Тази конфигурация се държи от един сентагон от 100 градуса с два нонагона от 40 градуса. Тази конфигурация поставя сериозни кармични задачи. Могат изведнъж да възникнат препятствия, дългове и едно събитие влече след себе си поредица от други – съдбовно стечение на обстоятелствата. В най – добрия случай се дава възможност човек да премине на друго ниво на разнитие.
3. ПРИМКА. Тази конфигурация се образува от два нонагона от 40 градуса и един бинонагон от 80 градуса. Пример: Слънце на 10 градуса в Овен, Луна на 0 градуса в Рак, а Меркурий на 20 градуса в Телец. Примката непрекъснато възвръща към един и същи проблем, мъртва зона и не ти дава възможност да вървиш напред докато не разрешиш този проблем. Необходимост от пречистване на подсъзнанието, което всъщност дава затормозеност.
4. КАТИНАР. Един нонагон от 40 градуса и два полунонагона от 20 градуса правят така, че полето на обкръжението се включва и създава ограничения. Пример:Слънце 0 градуса Водолей, Меркурий 10 градуса в Козирог, Венера 20 градуса Водолей. Различните ситуации се разиграват на ниво подсъзнание. Необходимост от намиране на ключ за катинара. Обкръжението може да не е лошо само по себе си, но по отношение на този човек ще действа по определен начин.
Ако човек работи върху себе си, развива се, то всички скрити кармични конфигурации ще се преместят в областа на съзнанието и ще станат явни.

КЛАСИЧЕСКИ КОНФИГУРАЦИИ НА ТВОРЧЕСКИТЕ АСПЕКТИ.

1. ВЕНЕЦ. Зелена петолъчка образувана от 5 квинтила 72 градуса и 5 биквинтила 144 градуса. Този пентаграм е символ на здравия, съвършен човек. Това е най – силната конфигурация, явна и постоянно действаща. Тя е свързана с естествените процеси на творческата изява. На човек му е дадено правото постоянно да иска, да търси и в неговия живот непрекъснато се случват събития. При такава конфигурация е дадена възможноста човек сам да прави корекции живота си. В лошия случай дава постоянно появяващи се нови възможности, които бързо омръзват, като че ли всички новости са отдавна познати и скучни, авантюризъм и някаква разпуснатост, прекалена задоволеност.
2. КОРАБ. Образува се от два квинтила от 72 градуса и един биквинтил от 144 градуса. Корабът дава възможност да се управляват ситуации в бързо променящи се жизнени обстоятелства . Човек постоянно нещо търси, иска и е свободен. Може да чака да дойде звездния му час за да преобразява творчески ситуацията, да се развива по нов начин. Има възможност да бъде кормчия, реформатор, пробразувател. Може да има неочаквани прозрения. В лошия случай човек се хвърля от едната на другата страна и разпръсква своите възможности.
3. ПАЛМА. Образува се от два биквинтила от 144 градуса и един квинтил от 72 градуса. Палмата се базира на нещо изпитано и дава възможност да се направи скок към ново качество. Дава възможност за връщане към източниците и човек по нов начин оценява и придобива свободата. Тази конфигурация помага за творчески растеж. Намира се новото в това, което преди е било отхвърлено, или там, където другите нищо не са намерили. Дава се свобода на избора.
4. ЛОДКА. Скрит дискретен аспект, състоящ се от един квинтил от 72 градуса и два децила от 36 градуса. Дава възможност да се плува по вълните. Свободата и новостите се придобиват чрез обкръжението.

НЕКЛАСИЧЕСКИ АСПЕКТНИ КОНФИГУРАЦИИ.

1. КАРУЦА. В тази конфигурация влизат не по – малко от 4 планети и ако няма друга конфигурация в картата, тя ще бъде доминираща. Състои се от два тригона от 120 градуса, два секстила от 60 градуса и две опозиции от 180 градуса. В тази конфигурация влизат и стабилизиращи аспекти тригони и секстили и активизиращи, напрегнати опозиции. Човек ще се отличава със сдържаност и активност. Развитието ще бъде поетапно, ту застой, ту напрегнат живот и преодоляване на препятствия. Развитието ще става скокообразно. В началото може да действат силите на стабилизацията, защитата, а после рязък скок. И в характера и в живота на човека ще се проявяват неравномерности. – застой, блато, тупик и след това динамика, разрив, избор.
2. ТРАПЕЦ. Състои се от три секстила от 60 градуса, два тригона от 120 градуса и една опозиция от 180 градуса.Основава се на борбата. Докато човек не е изстрадал, докато в живота му нещо не е отнето, разрушено, той не може да построи нищо ново. Сили на съзиданието могат да се проявят след като човек се откаже от нещо и направи своя избор. Основите на всичко се строят трудно. Ако човек се откаже от борбата ще се почувства затормозен и ще се озове в комфортен затвор. Трапецът не дава защита в живота, докато не я изстрадаш.
3. КИНЖАЛ, ДАМОКЛЕЕВ МЕЧ. Секира и копие. Състои се от два квадрат и половина от 135 градуса, два полуквадрата от 45 градуса, една квадратура от 90 градуса и една опозиция 180 градуса. Пример: планети на 5 градуса в Рак и на 5 градуса в Козирог правят опозицията от 180 градуса. Планета на 20 градуса в Скорпион е на 135 градуса от 5 градуса в Рак и на 45 градуса от 5 градуса в Козирог. Планета на 20 градуса във Водолей е на 90 градуса от 20 градуса в Скорпион, на 45 градуса от 5 градуса в Козирог и на 135 градуса от 5 градуса в Рак.
Тази сложна фигура дава в характера на човека непрекъснато очакване за нещо лошо, безпокойство на границата на паниката. Кинжалът дава неочаквани удари, страх от наказание и получаването му по странен начин. Ако в опозицията са разположени и възлите няма начин да избягаш от съдбата. Външните обстоятелства се струпват така, че те поставят под заплахата от меча, разплатата. В най -–добрия случай, ако човек успее да победи съдбата може да обърне тези удари в своя полза. В лошия случай кинжала дава постоянна тревога и най – малката опасност може да се раздуха до големи размери. В по – добрия случай се намира решение и изход от всяка ситуация. Помоща идва в момент на голяма криза. Необходимо е да се използват моментните транзити и прогресии за промяна на същноста на човека.

Използвана литература:
Глоба П. П. "Анализ и синтез космограмм", Москва, 1992 г.