7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Градус Анарета

Изпратил: Румяна Кожухарова

Ако една планета се намира в последния градус на който и да е знак от Зодиака, т.е 29 до 30 градуса, тя е разположена в градуса на Анарета, на който му е присъдено да бъде "градус на съдбата". Работите на които влияе планетата в този градус са постигнали критична фаза на развитието й.
В определено време трябва да се осъществява контрол върху тези работи, които управляват планетата в градуса на Анарета. Това обикновено става, когато планетата се активизира от някой от методите в предсказателната астрология – транзити, прогресии, дирекции, солар, затъмнения и т.н. Когато планетата се активизира човек ще изпитва крайна необходимост от действия в тази посока. Всеки опит да се задържи или да се попречи на показаните от планетата работи води до сериозни неудачи и разочарования. За да се разберат детайлите, касаещи тези работи трябва да се направи по сериозен анализ на положението на планетата в знак, дом и аспекти. Трябва да се вземе под внимание и планетата, която контролира, която е диспозитор на Анарета. Когато тази планета е аспектирана чрез транзити от Сатурн, Уран, Нептун или Плутон във фокуса се оказват събития, които дават важни кармични уроци и правят дълбоко впечатление на личноста.
СЛЪНЦЕ. Ако Слънцето попада в градуса на Анарета, тези хора всеки път, когато Слънцето е аспектирано от Сатурн или друга тежка планета са принудени да изпитат чувство на неудовлетвореност по отношение на самоизразяването. Транзитите на Сатурн пробуждат желание да се осъществят някакви амбиции. Отдалечените планети Уран, Нептун и Плутон могат да подложат тези хора на мащабни промени, които изискват творчески усилия.
ЛУНА. Ако Луната попада в градуса на Анараета, това ще показва вкорененото емоционално поведение. Реакциите вследствие на емоции трябва да се преразгледат и обновят. Тези хора трябва да се откажат от представи и предубеждения, наследени от семейството или от възпитанието. Ако Луната е ранена, но човек иска да има прогрес в живота, домашните дела, бизнеса, парите това е задължително.
Мажорните транзити на Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и Плутон към Луната в градуса на Анарета предизвикват емоционални кризи. Основните емоционални предубеждения се подронват до основи и дават възможност за израстване в емоционално отношение. Този процес е особено болезнен за хора с Луна в неподвижен знак. Чрез отношения с жени или чрез взаимоотношения с членове на семейството могат да възникнат критични ситуации. Вида на тези преживявания се вижда от позицията на Луната по знак и дом.
МЕРКУРИЙ. Ако Меркурий е в градуса на Анарета възникват важни проблеми касаещи здраве, работа, образование, идеи, интелектуални позиции и непосредствено общуване. Тези важни проблеми могат да касаят братя, сестри, съседи или други хора с които човек се намира в ежедневен контакт. Тези хора могат да оказват или да изпитват значително влияние. Те често пъти се сбълъскват с решаването на проблеми от особена важност. Следва сериозно отношение към водене на преговори, юридически документи, договори. Избирайки решението, което трябва да се вземе трябва да се разгледа положението на Меркурий по дом и по знак и как е аспектиран.
ВЕНЕРА. Ако Венера е разположена в градуса на Анарета, критичните проблеми възникват по отношение на секса, любовта, парите, деловите партньори, любовта, брака и други лични взаимоотношения. Тези проблеми изискват такт и психология. Трябва да се разгледа Венера по дом и знак, аспектите в рождената карта и чрез предсказателните методи.
МАРС. Ако Марс е планета в градуса на Анарета желанията и импулсивноста на тези хора води до критични събития и обстоятелства с голямо значение. Често възникват кризисни ситуации изискващи непосредствени и ефективни действия, които могат да държат тези хора в непрекъснато емоционално напрежение и огорчение. Прибързаните действия имат нежелани резултати. Благоразумието изисква придържане към здрав разум и разсъдък, умереност. Тези хора трябва да се научат да избягват действия под девиза "всичко или нищо" и екстремните тенденции. Когато Марс е засегнат от враждебни транзити, прогресии и дирекции следва да се избягват опасните ситуации. Необходимо е да бъдат търпеливи и внимателни в своите действия. Често пъти са принудени да разберат необходимоста от промяна в начина по който изразяват своите желания, защото те могат да доведат и до опасност за физическото здраве.
Ако Марс има добри аспекти ще притежават силно развито чувство за стратегия, което ще развиват в различни житейски ситуации. Тогава те са много успешни в своите действия. За да се определи най – разумния начин на действие и възможния резултат трябва да се разгледа положението на Марс в знак и дом.
ЮПИТЕР. Ако Юпитер е разположен в градуса на Анарета човек може да има силно развито чувство за ценности, култура, религия, морал и нравственост, което се основава на богат житейски опит.
Ако Юпитер е ранен са възможни предубеждения и ограничения. Тези хора могат да се срещнат с необходимоста от сериозен нравствен или морален избор. Възникват критични ситуации свързани с висше образование, религия, философия, юридически въпроси или с културни учреждения. Необходима е прозорливост и широта на възгледите. Положението на Юпитер в дом и знак, както и рождените аспекти в съчетание с предсказателните методи дават възможност да се направи правилния избор.
САТУРН. Ако Сатурн е в градуса на Анарета, критични ситуации могат да възникнат във финансови, професионални, юридически, политически и организационни работи. Когато Сатурн е активиран от важни транзити, прогресии или директции, хората могат да приемат сериозни и строги задължения, обикновено от професионален характер или касаещи възрастни хора или такива, които имат власт и авторитет. Често пъти незавършени работи и задължения от миналото, към които не е проявен дължимия интерес изискват особено внимание. За да се постигне максимална сигурност и стабилност те са длъжни да укрепягт своите позиции и да организират живота си. Когато Сатурн е активиран е необходима практичност, организация, дисциплина и благоразумие. Характерът на тези задължения може да се определи по полжението на Сатурн в домовете и знаците и рождените и образуващите се аспекти на планетата.
УРАН. Ако Уран е разположен в градуса на Анарета, в живота на човека ще възникват внезапни и неочаквани обстоятелства, които изискват непосредствено внимание. Необходимо е бързо приспособяване към променящи се обстоятелства и използване на нови медоди за успешно справяне. Често пъти тези внезапни промени са предизвикани от приятели, групи и организации, научни или окултни занимания, общи финансови средства. Поради екзалтацията на Уран в знака на Скорпион е възможна и внезапна смърт или тежко изпитание на хора, които са важни за човека. Това може да предизвика радикални промени в живота му. Тези събития се оказват във фокуса, когато Уран е пробуден от транзити или други предсказателни методи. Характерът на тези събития се определя от положението на Уран в рождената карта по дом и знак.
НЕПТУН. Ако Нептун се окаже в градуса на Анарета, психологическите тенденции идващи от миналото могат да бъдат преценени по нов начин. Ако Нептун е ранен, тези хора ще бъдат склонни към неврози и психози и могат да възникнат кризисни ситуации във връзка с психиката и подсъзнанието. Възможно е пълното поддаване на тези тенденции или борба за справяне с тях. Когато Нептун е активиран от важни транзити, могат да станат явни, да се разкрият тайни, лични работи и секрети от миналото. Тези хора могат да разчитат на интуитивните си способности. Могат да чувстват влиянието на някакво духовно ръководство и да разчитат на него. По този начин могат да постигнат прогрес в решението на важни и трудни проблеми. Ако не им достига духовно съзнание, те могат да мамят себе си или да се поддават на измама от други хора. Характерът на изразяването на психическите способности зависи от положението на Нептун в знака и дома в рождения хороскоп, от рождените и предсказателни аспекти.
ПЛУТОН. Ако Плутон е разположен в градуса на Анарета в живота на човека ще възникват ситуации, които ще предизвикват коренни и необратими промени, обновяване, трансформация или подобрение. Могат да бъдат принудени да остъпят лидерската роля на друг човек. Раненият Плутон ще предизвиква неудачни отношения, кризисни ситуации, които водят до нежелани, радикални промени и последици. В процеса на преодоляване на тези ситуации може да се развие необикновена проницателност, интуиция и дълбоко разбиране. Тези хора могат да усъвършенстват същноста на този опит и впечатления и да ги преобразуват в нещо наистина ценно. Как това ще се случи зависи от аспектите на Плутон в рождения хороскоп и аспектите произлизащи от предсказателните методи.


Използвана литература:
Сакоян, Франсис, Льюис Еккер "Большой учебник астрологии" Кн.2, част 1. Москва, 1992 г.