7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Психология на планетата Скаут

Изпратил: Румяна Кожухарова

Обикновено планетата Скаут има по-нисък градус на дължина по отношение на 0 градуса Овен, отколкото градуса на Слънцето. Първата планета преди Слънцето /с по-малък градус/ по посока на движение на часовниковата стрелка се нарича планета Скаут.
Транзитните планети се движат през знаците и домовете на хороскопа обратно на часовниковата стрелка. От друга страна, знаците и планетите се разполагат по часовниковата стрелка през дванадесетте дома на хороскопа.
Когато хороскопът е съставен, положението на знаците на куспидите на домовете се счита вече за установен и готов за тълкуване. При тълкуването на транзитите, основната грижа е последователноста с която транзитните планети правят аспекти с наталните планети с движение обратно на часовниковата стрелка.
Съгласно Марк Едмунд Джонс Луната, Меркурий, Венера и Марс са определители на професията. По неговата система, която и да е от тези планети ако е преди Слънцето /с по-малък градус/ в движението по часовниковата стрелка, тя се превръща в професионален показател. Установено е, че използването на планетата Скаут помага да се разбере начина на самоизразяване на човека. Транзитите образувани към планетата Скаут са много важни в разбирането на бъдещите прояви на човека. Всяка планета, която образува транзитен аспект към Слънцето, отначало ще го направи към планетата Скаут.
Установено е, че при астрологическото тълкуване особено значение има тази първа планета преди Слънцето по посока на часовниковата стрелка. Психологически тази планета подготвя самоизразяването на Слънцето.
Пример: Слънце на 5 градуса в знака на Везни, а Венера на 28 градуса в знака на Дева. Планета Скаут се явява Венера.
Пример: Слънце на 27 градуса в знака на Рак, а Уран на 15 градуса в знака на Рак. Планета Скаут се явява Уран.
Обикновено планетата Скаут има по – нисък градус от Слънцето.
Пример: Изключение прави ситуацията в която 0 градуса на Овен се намират между планетата Скаут и Слънцето. В такъв случай Слънцето на 10 градуса в Овен, а планетата Скаут например Марс е на 28 градуса в Риби. Абсолютната стойност на Марс е 258 градуса, а на Слънцето 10 градуса. Само в такъв случай при разглеждане на планети между знака на Овен и Риби, градусите на планетата Скаут са по – големи.
Домовете, които управлява предшестващата Слънцето планета показват косвено работите, които постоянно изникват на преден план и се нуждаят от отговор. На тези работи е необходимо да се обръща внимание и да се правят ефективно, преди човек да може свободно да изяви своя потенциал указан от Слънцето. Могат да развият необикновени способности от този тип, които се асоциират с планетата преди Слънцето. Тази планета обикновено поставя за решаване въпроси обвързани със срокове и така прави хората по – опитни в реализацията на своето Слънце.
При изучаването на планетата Скаут трябва да се разгледа разстоянието между нея и Слънцето, дължината на дъгата. Тази планета може да бъде от съвпад до много отдалечен знак в хороскопа. Колкото по – голямо е разстоянието, толкова повече време му е необходимо на човек, за да съгласува влиянието на планетата Скаут и Слънцето.
Ако планетата Скаут се намира близо до Слънцето, обстоятелствата за които говори планетата принуждават човека да реагира веднага.
Ако се разгледа положението на планетата Скаут по домове, знаци, деканати, аспекти и квадранти, тя ще ни даде ключ към това по какъв начин трябва да се съсредоточим върху работите, които управлява тази планета.
ЛУНА. Ако планета Скаут е Луната и се намира преди Слънцето, ежедневните финансови, домашни и практични работи ще привличат вниманието и ще чакат отговор. Хората често пъти се отнасят към тези обстоятелства инстинктивно съобразно културните и семейни традиции, а също и емоционалноста си. Често пъти във всекиднвието играят роля майката и жени. Главното безпокойство ще идва от финансовите и практични въпроси. Това е така, защото Луната екзалтира в знака на Телец, а той управлява 2 дом и има отношение към имуществото, ценностите и парите.
Доколкото Луната е възприемчива планета и отговаря за инстинктивните и емоционални реакции, ще зависи в какъв знак и дом се намира, какви аспекти прави и особено мажорните и аспекти.
МЕРКУРИЙ. Ако Меркурий е планета Скаут, тези хора ще действат съобразно информацията и фактите. Те могат да бъдат събрани от книги, разговори, средства за общуване и информация, влиянието на близкото обкръжение. Те са склонни да планират своите действия рационално и своевременно. На тяхните планове ще влияе положението на Меркурий в знаците и домовете и важните аспекти на планетата.
Меркурий е неутрална планета и се влияе от тези планети, които най – силно я аспектират.
Работата, здравето, собствената външност, общуването ще изискват внимание. Така също и доходите, пътуванията, деловите идеи.
ВЕНЕРА. Ако Венера се явява планета Скаут, господстващо влияние върху заниманията и решенията на тези хора ще имат обществените работи, естетическите ценности, парите, любовните и семейни отношения. Те ще искат да привличат хора, които могат да им помогнат да имат нови условия за живот. Доколкото Венера управлява принципа на привличането, тези хора ще имат способноста да се държат хармонично, тактично и приятно. Те ще търсят и ще привличат благоразположението и уважението на другите, които ще им помогнат да постигнат това, което искат.
Доколкото Венера е благоприятна планета и дори да е наранена като планета Скаут, дейностите на които тя влияе все ще дадат някакъв полезен резултат.
МАРС. Ако Марс е планета Скаут, човек ще се възползва от опита, който идва от непосредствени действия. Това ще определя и ръководи основните жизнени усилия и подготовката към главния успех и творчеството. Създават се условия за борба и преодоляване на препятствия. Те могат да имат предизвикателен външен вид и желание да показват мускули. Мускулите могат да бъдат от физически, емоционален или умствен характер. Чрез такива изпитания и борба те ще придобият чувството как да преодоляват препятствията, които срещат.
Марс като планета Скаут дава силно развито чувство за стратегия, планиране и довеждане докрай на личните, творчески усилия и стремежи.
Ако Марс е наранен в рождения хороскоп ще има тенденция към прояви на агресивност, непрекъснати битки и сблъсъци.
ЮПИТЕР. Ако Юпитер се явява планета Скаут културните, религиозни, образователни, морални и нравствени условия ще подготвят почвата за бъдещи творчески прояви. Това ще направи възможно голямо творческо израстване и усъвършенстване. Благодарната, благородна, пълна с оптимизъм позиция ще дава и на други хора увереност и ще предизвиква в тях желание да помогнат в осъществяването на целите и стремежите на човека.
САТУРН. Ако Сатурн се явява планета Скаут, тези хора ще притежават внимателен, систематичен подход към организацията и планирането на своето творческо себеизразяване. Професионални и други сериозни обстоятелства ще осъществяват условия за тяхната дейност.
Често пъти в ръководството на тяхната кариера и развиването на творческия потенциал ще играят роля зрели, по – възрастни или известни хора.
Когато тези хора постигнат зрялост и отговорно положение в живота, ще бъдат склонни по подобен начин да ръководят хора от по – младото поколение.
УРАН. Ако Уран се явява планета Скаут, най – неотложните работи на тези хора постоянно ще бъдат подложени на внезапни промени и необикновени случки и явления. Те ще бъдат принудени бързо да се приспособяват. Окултни влияния, необикновено приятелство, групови общества, научни или хуманитарни възгледи и дейности могат да променят хода на живота им по необикновен и неочакван начин. Тези хора се чувстват като граждани на света с уникален и широк кръгозор. Поради необикновената широта на техния опит те могат за постигането на своите цели и задачи да изпозват единствен по своя род път. Техните действия често пъти изглеждат на другите ексцентрични и неразбираеми, непостижими и трудно ги разбират.
НЕПТУН. Ако Нептун се явява планета Скаут, тези хора често пъти ще използват своите интуитивни способности и проницателност за да ръководят своята линия на поведение. Те подсъзнателно ще бъдат подложени на влиянието и въздействието на непосредственото си обкръжение, което ще предизвиква своеобразни реакции. Тези реакции трудно ще бъдат приемани и разбирани от другите.
Ако Нептун има добри аспекти, тези хора ще избягват много трудности поради интуитивната си проницателност. Ако Нептун е ранен, реакцията на жизнените обстоятелства ще бъде погрешна или неясна поради подсъзнателни заблуди и склонност към невроза. Тези хора силно се нуждаят от разбиране.
ПЛУТОН. Ако Плутон се явява планета Скаут човек ще се ръководи от притежаването на дълбоко, приличащо на рентгенови лъчи възприемане на обкръжаващите обстоятелства. Плановете и действията се изпълняват тайно. За да постигнат своите цели и творческо самоизразяване те ще се опитват да намират най – добрия начин и да се самоусъвършенстват. Това може да става чрез криза и екстремни обстоятелства, които или унищожават човека или го извеждат на по – високо ниво на съзнание. Ако Плутон е ранен, те ще се стараят да променят насилствено другите, вместо да се самоусъвършенстват.