20 Август 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Ректификация

Изпратил: Цветемира Борисова

Безспорно темата за Ректификацията е най-интересното и вълнуващо нещо, което може да се случи на един астролог. Тя е като върха на айсберга, като черешка намигваща от парчето торта, като маслинка в чаша мартини.
Изкушението е твърде голямо. Нюха на таен детектив, заложен изначално във всека една астрологична душа не може да не тръгне по прясно оставените следи.
Нужно е да се приложи върховно умение, перфектно владеене на астрологията като наука, както и всяка една от нейните техники и методи, за да се реши тази толкова интересна и предизвикателна задача.
Със всеки един практически случай астролога измерва текущото ниво на собствените си възможности и едновременно с това прави поредния опит да надскача себе си.
Дори и при астролози с дългогодишен опит и доказани качества вълнението си остава, както и изненадата от многообразието на реалния живот. Рутината колкото и помага, толкова и пречи, защото винаги е нужен творчески индивидуален подход.
В едно кратко изложение ще демонстрирам своите възгледи за Ректификацията, дотолкова доколкото ги разбирам аз и така както ги прилагам в своята астрологична практика.
Тази кратка разработка не претендира за пълнота на изложението. Просто това е един начин да споделя своите знания, натрупани до този момент с моите колеги.

Методи чрез които можем да ректифицираме

Съществуват много методи чрез които може да прави Ректификация. Подбрала съм само онези от тях, които заслужават внимание според мен.
Структурирала съм ги в три групи, като са подредени по степента на тяхната значимост.

І група
Събитийна Ректификация

Това е най-важната и единствената безспорна техника.
Нужни са всички важни събития настъпили в живота на човека до настоящия момент. Трябва да се отбележат началото и края на периода от време, в който са се случили, както и да се даде една перфектна качествена характеристика на събитието.
Това трябва да са събития от изключително значение за индивида, които да носят в себе си някаква качествена или количествена промяна в начина на живот.
За всеки един човек това могат да бъдат и напълно различни събития. Тоест едно събитие може да е важно за един човек, а за друг да няма никакво значение.
Тъй като събитията се показват от прогностичните техники, то основното, което ни интересува в случая ще бъдат аспекти на прогностични планети към наталните върхове на домове. Единствено домовата мрежа дава еднозначно указание за точния час на раждане до минути и секунди.

С кои прогностични методи можем да работим:

- примарни дирекции
Най-мощния метод.
Тъй като е най-чувствителен. Разполага с възможности за определяне на времето на раждане до секунди.
Ако знаем часа на раждане с приблизителна точност от плюс-минус 30 минути, то нямаме никакъв проблем чрез примарни дирекции към оси да установим точния час.
Естествено аз използвам Примарните Дирекции към оси за груба ректификация. В последствие използвам Примарни дирекции към върхове на домове, паралели, контрапаралели, както и другите прогностични техники за фина ректификация.
Примарните дирекции за първата груба мрежа, върху която в последствие трябва да наложим всички останали по-финни, но и по-слаби мрежи, докато не получим една пълна и хармонична картина отразяваща целия живот на индивида.

Ако не знаем часа на раждане, тоест ако трябва да работим с един доста по – голям диапазон от време, например в рамките на 3,4 или 6 часа или пък даже в рамките на 24 часа, то тогава разделяме въпросния диапазон на малки сектори от по 30 минути и изследваме всеки един сектор с помощта на Примарни Дирекции към ъгъл. По този начин ние ще получим всички възможни часове на раждане, които дават бегла задоволителна картина на реалния живот на личността.
След като по този начин сме отсели възможните часове на раждане от тези, които със сигурност не ни вършат работа, можем да продължим с фино изследване на всеки един от тези часове и попълвайки сравнителни таблици за всеки един от тях в последствие да анализираме тези таблици и да изберем онзи час, който описва най-пълно и точно реалните събития от живота на притежателя на наталната карта, която ректифицираме.

- символични дирекции
Принципа на работа е същия, тоест, търсим аспекти на символични планети към върхове на домове.
В последствие работим с интерпланетарни аспекти.
Основния недостатък на тази техника е че орбиса на една символична дирекция е плюс минус 1 градус, което ще рече плюс минус 1 година. А това е твърде много.
Когато правим ректификация в голям диапазон от време, то това може да стане незаменима техника.
Но за целите на една финна ректификация определено тук нямаме запас от възможности, тъй като говорим за точност от порядъка на плюс-минус 4 минути.

- прогресии
тук възможностите са малко по-големи отколкото при символичните дирекции, но трябва да концентрираме вниманието си върху планетите с възможно най-малка дневна стъпка и да се молим повече събития от живота на личността да са свързани с дирекции на тези планети.
Тоест говорим за планетите от Марс до Плутон.
По принцип тук се дава една възможност да се работи и с прогресивна и ретропрогресивна Луна, която е активна в един малък диапазон от време например около 4ри седмици, като в пиковата си сила е само 10-14 дни. Но точно поради факта, че Луната дава динамиката на събитията, тя рядко е силен самостоятелен фактор, който да предизвика важните за личността събитийни факти. Обикновено тя действа в комбинация с други фактори или ако е напълно самостоятелна не дава събития от първостепенно значение.
А за целите на Ректификацията имаме нужда от самостоятелни и самодостатъчни фактори.

- транзити
Работим основно с тежките планети, чийто транзити носят важните събития. Но тъй като това става при тяхното ретроградно движение, то можем да работим с точност от порядъка на 3 до 10 градуса, което отново не ни задоволява за нуждите на финната ректификация.
Но при работа с един широк диапазон от време ще се възползваме задължително и от тях. Естествено акцента е върху аспекти към върхове на домове.
Така или иначе всеки един час, който сме определили с помощта на по-горните методи ние сме длъжни щателно да проверим с метода на Транзитите.

ІІ група
Работа с наталната карта

1. Основни житейски факти от живота на личността
Работим със значението на планетите в домове.
Например:
- Марс в 1 дом, не може да бъде сбъркан с Марс във 2ри дом, или пък Марс в 6 дом да бъде сбъркан с Марс в 5 дом
- венера във 2 дом не може да бъда сбъркана с Венера в 3 дом
- сатурн в 7ми дом не може да бъде сбъркан със Сатурн в 8 дом
и прочие и прочие....
Тоест местоположението на планетите по домове дава еднозначна характеристика на основните житейски теми.
Това може да бъде използвано във всички случаи, когато при решаването на ректификационната задача имаме гранично положение на планетите и трябва да решим дали тя е в даден дом или в следващия след него.

2. Основни черти на характера
Използваме отново положението на планетите в домове, но този път във връзка с тяхното действие върху характера и заложбите на личността.
Например Марс или Венера в ъглови домове, не може да бъде сбъркано с положението на Марс или Венера в следващи или падащи домове.
Тук примерите могат да бъдат много.

3. Външен вид
На първо място работим с Асцендента, но тук бихме могли да включим и останалите ъгли.
Всяка една планета в съвпад или точен аспект с асцендента влияе силно върху външния вид на личността.
Това обаче препоръчвам да се прави на последно място, тъй като с възрастта външния вид се променя доста по различни причини и няма как да караме всеки един клиент да идва при нас с пълен фотоалбум отразяващ промяната на външния му вид с течение на времето.
Още повече, че доста хора идват на консултация в доста трудни за тях моменти и просто не приличат на себе си. Ако се случи да видим такъв човек в спокойни и ведри времена сигурно не бихме го познали.
Така че този метод, колкото и да е привлекателен за астролога трябва да са ползва доста предпазливо и то само от колеги с астрологичен опит минимум 15 години. По –младите в бранша да си заложат на събитийната ректификация.


ІІІ група
Други видове методи

1. Везни на Хермес
2. закон за хармонията на Глан
3. число на Герих
4. метод на Бонати
5. съответствие на Асцендента на пола на родения