20 Август 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Психология и Астрология

Изпратил: Цветемира Борисова

Много е писано по въпроса за тясната връзка между Астрологията и Психологията. Сега обаче искам да представя тази връзка в един по различен аспект – как и доколко психологичните теоретични и практически знания и умения са нужни на професионалния астролог в неговата ежедневна практика, а за съжаление и не само на професионалиста, а и на всеки, който по един или друг начин, от време на време, като искрен любител или само като едно временно увлечение консултира хора, навлизайки в техния свят, докосва се до техните мисли, чувства, емоции, влияе, дори и без да иска на бъдещите решения и избори в техния живот.
Наблюдавайки как се развива астрологичния живот в България мога със съжаление да отбележа, че на тази страна на нещата се обръща твърде малко внимание. Но за сега повече и не може да се иска. Нямаме едно стабилно университетско образование по Астрология. Но ако някой ден това стане / а то неминуемо ще стане, аз твърдо вярвам в това/ , то минимум 2-3 семестъра трябва да бъдат отделени за обучение на бъдещите астролози от психолози и психотерапевти на добро професионално ниво.
В днешното напрегнато и забързано ежедневие психологичните ни умения и тяхното прилагане са неизменно обвързани с нашата реализация и успех в професионален и личен план.
А за астролога това е още по – важно, защото ако той не притежава тази психологична подготовка не може и добре да си свърши чисто професионалната работа.
Точно заради това има много шарлатани, които владеещи до тънкости умението да разбират и манипулират психиката на дадена личност се радват на такъв голям успех. И тук въпроса не е да надничаме в чуждата паничка – който го може го може, са казали хората, а да опазим името на Астрологията, да работим усърдно, за да възпитаме едни бъдещи клиенти, които са напълно наясно с възможностите на астрологичните методики и техники, които имат културата да знаят и да могат да ползват астрологичните услуги във всичките им разновидности.
А това става именно с много такт, много търпение и най-вече с много работа над самите себе си, да се усъвършенстваме . с любов да разясним нещата на хората, да ги приобщим, да спечелим доверието им. Да стигнем до тях по правилния начин. Нещо което ще бъде полезно за всички.
Лошото е, че дори и някой притежаващ безспорни професионални умения може да се провали, ако не притежава, не владее и не използва правилно етиката и морала на консултирането.
А това си е една чисто психологична дисциплина. Разбира се не можем да искаме всеки астролог да има и диплома за завършено висше образовани по Психология. А не е и необходимо. Но виж да се изкара нещо като специализира курс, като допълнителна специализация според мен вече е задължително.

Принципни етапи в Астрологичната Практика

1. Снемане на анамнеза – предварителен разговор, изясняване на мотивите дадена личност да поиска консултация, формулиране на проблема, астролога прави психопортрет на личността

2. Ректификация – консултирания трябва да се предразположи, да ни се довери, да се мотивира да положи необходимите усилия и да си спомни и локализира във времето всички по – важни събития от живота си

3. Третия етап е чисто астрологичната работа, която не е обект на настоящето изложение

4. Да се изработи най-правилната стратегия и подход, за съобщаване на изводите от астрологичната работа на дадената личност

5. Констатация на проблеми извън областта на една астрологична консултация и адекватна реакция на тях, като например :
- откриване на сериозни здравословни или психични проблеми, тук задължително трябва насочване към съответен специалист- ендокринолог, психоаналитик, брачна консултация и т.н.

6. Профилактика на психиката на самия консултиращ астролог
За да консултираме добре, то трябва да умеем да се грижим за своя вътрешен и външен комфорт и хармония. Трябва винаги да сме отпочинали, свежи, да не допускаме претоварване с работа. Само така можем да сме обективни в преценките си и да даваме нужното качество в консултирането.

7. Така да сме провели консултацията, че клиента да се върне отново при астролога – и за повторна консултация, и за да сподели какво точно се е случило във връзка с неговия проблем.