20 Август 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

За Любовта - Един по различен астрологичен поглед

Изпратил: Цветемира Борисова

Определено това е една прекрасна тема, вълнуваща всички хора независимо от тяхната възраст, пол, занятие и светоглед.
Но защо всъщност се спрях на нея, защо реших да направя едно обстойно изследване по този тип въпроси?
Отговора е доста прозаичен – мога да събера една голяма база данни, една представителна извадка, която да анализирам. Когато идват клиенти за консултация не винаги е лесно да разбереш всичко за него под формата на неоспорими обективни факти - като точните дати на сбъдваемост на нещо или пък всички нюанси свързани с едно събитие. Хората трудно помнят всички смени на работа и прочие други подробности.
Но виж в интимната сфера – няма проблеми. Винаги е ясно дали някой има брак или не, има ли деца или не, има ли втори, трети брак и т.н. Тоест на темата ЛЮБОВ се оказа, че разполагам с голям брой статистически данни, чиято достоверност не подлежеше на съмнение.
Е, кажете как тогава да не проведеш едно яко изследване, то просто събитията сами си търсеха такъв един развой!
И така започнаха да се трупат случай след случай, започнаха да изскачат и да се оформят определени единични фактори или пък зависимости, които определено работеха без никакво изключение, което ще рече със сила 100%. А други фактори или зависимости се случваха само понякога, нужна им бе определена астрологическа среда, в която да се активират.
Другата причина поради, която тази тема е много благодатна от гледна точка на астрологичната статистическа научна обработка е факта, че тук еднозначно и неоспоримо виждаме връзката между вътрешния и външния свят, между Земята и Космоса, между звездите и човека. Как избираме ние своите партньори, какво търсим в тях, какво ни привлича? Всеки човек дори нищо да не разбира от Астрология, дори и въобще да не вярва в нея знае, че нашия характер, нашия маниер на поведение, нашите предпочитания, как говорим, как се обличаме и прочие неща – те определят какви по тип хора ще можем да привлечем, кой би се заинтересувал от нас.
И така предлагам накратко, във вид на план - конспект, основните точки на които съм базирала своето изследване.

1. Астрологични фактори, които са свързани с тази тема – изброяването им и дефиниция/ т.е. определяне на причината, поради която тези фактори влияят на темата/
- директно свързани с темата – Венера и Марс- разглежда се тяхното положение по знак, по дом, как са аспектирани, има ли аспекти по между им – това ни дава информация това как виждаме любовта в нейните реални проявления, какъв тип партньор желаем, как сме способни да се държим с него, какво искаме от него като поведение, но всичко това е свързано определено с интимните моменти от нашето общуване
- Луна – положение по знак, дом, аспекти – дава информация за нашата душевна нагласа, потребността от по – цялостно общуване между две личности. Определящ фактор при по-дълготрайни отношения като брак или съжителство или пък с напредването на възрастта, когато човек отдава приоритетно място не на нагона и сексуалните импулси, а на друг тип потребности като нуждата от сигурност, някой да умее да ни подсигури комфорт и разбиране в ежедневието.
- Слънце – положение по знак, дом, аспекти – дава информация за нашите стремежи, амбиции и доколко тяхното реализиране е важно за нас. При някои силно изявени личности е невъзможно да бъдат поддържани отношения с човек, който спъва егото. Както знаем – два остри камъка, брашно не мелят.
- Хороскопа като цяло – тоест специфични акценти / ако има такива /, които биха повлияли на разглежданата от нас тема
- Психологичен профил – какво съм аз, от какво има нужда, какво ми харесва, какво ме впечатлява, каква е ценностната ми система, умея ли да давам любов, желая ли да давам любов
- 5 дом, знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – това е нуждата от любов, от романтика, от емоции и доколко тези събития ще съпровождат често живота ни, ще ни се предоставят ли достатъчно много ситуации, в които да изживяваме нашите Марс и Венера.
- 7 дом – знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – влияе на всички видове партньорства, независимо дали става дума за брак, съжителство или дълготрайна връзка.
- 8 дом– знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – има пряко отношение към сексуалните отношения като такива, особено в някои хороскопи е възможно да играе решаваща и определяща роля.
- 11 дом – знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – определено това е един дом също свързан с отношенията между хората, има и собствено самостоятелно значение, но лично аз приписвам силното му влияние върху темата за Любовта, най – вече на неговата опозиция с 5 дом.
- 4 дом знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – основна роля при въпросите свързани с брака и децата, това е дом на семейната атмосфера, която в ранните години формира личността и характера, а в зряла възраст е основния фон, на който се реализират трайните партньорства.
- 1 дом знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – от една страна това е аза, егото, личността, но най-важното е, че се намира в опозиция на 7 дом и поради този факт влияе по един неоспорим начин върху всички събития свързани със 7 дом.
- 10 дом знака на върха, планетите вътре, аспектите им, аспекти и статус на управителя – доколкото въпросите на Любовта и партньорството биха повлияли на социалния статус на човека, то 10 дом е един важен дом. Въпреки, че в днешно време, особено в цивилизованите страни този фактор отслабва все повече. Влиянието му е доста по – силно в женски хороскоп.

2. За всеки един фактор се определя:
- психологическо значение
- събитийно значение
Да се направи тази разлика е от основно значение независимо коя житейска тема желаем да анализираме от една натална карта. Само така можем да видим вътрешния свят на личността и в какви условия е поставен той, за да преценим как всъщност ще реагира като поведение и като избори, като решения.

3. Мястото на Синастрията
Що се отнася до анализа на едни отношения като психология тя е незаменим инструментариум. Също така перфектно се използва и в прогностиката на любовната връзка или брака.
Единствения недостатък е, че трябва да разполагаме с точните данни и на двамата партньори, което не винаги е възможно в една реална ситуация на консултиране. Обикновено идва един от партньорите, който е съгласен да предостави всички данни нужни за неговата ректификация, но другия участник във връзката обикновено не знае за астрологичната консултация и вероятността да се намерят точните му данни / разбирай часа на раждане/ е малка.
4. Мястото на Прогностичните методи
Не смятам, че това се нуждае от особено коментар – кога ще приключи една връзка, кога се очаква да започне такава, периодите на позитив и негатив в едни вече създадени отношения, както и куп други неща могат да се видят само от една добре направена прогностика.