7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Елективна Астрология

Изпратил: Румяна Кожухарова

Използва се в случаите, когато се интересуваме кога и какво е добре да се започне, да се постави начало на събитието. Изисква голяма виртуозност и майсторство, за да може да се моделира събитието. Доброто, подходящо начало осигурява 80 на сто от успеха.
Използва се при:
1. Започване на бизнес – начало на предприятие.
2. Финанси и финансови операции.
3. Обявяване на покупко – продажби
4. При сключване на брак.
5. При създаване на съдружия.
6. При започване на съдебни дела.
7. При пътувания зад граница.
8. При хирургични операции.

Най–общи правила при създаване на елективна карта.

1. Използват се само апликационните аспекти, защото са ориентирани към бъдещето. Разглеждат се в рамките на знака.
2. Разглеждат се само мажорните аспекти. Квинконса се избягва, защото създава непредвидени ситуации.
3. Разглежда се Луната, много важен фактор. Избягват се дните, когато образува квадратура със Сатурн, Марс, Плутон, Уран и Нептун.
4. Опозицията като аспект не съботира, но дава конфликти.
5. Добре е Луната да бъде растяща, за да се направи нещо с бъдеще. Два дни след новолуние, когато е сменила знака влязла е в следващия знак от Слънцето.
6. Когато искаш да приключиш с нещо се прави на намаляваща Луна. При операции е по – добре на намаляваща Луна. Напускане на работа също. Последна четвърт и Новолуние са добри за приключване на нещо.
7. Нищо не се започва при Балзамична Луна. Това е време за размисъл, анализ, изчистване и подготовка за нов момент.
8. При гладуване и лечебни процедури е добре да се използва намаляваща Луна. Изчиства по – добре, лекува по – добре.

Глобални фактори


1. Дните и часовете на планетно управление.
2. Транзитите на планетите по знаците и техните аспекти.
3. Транзитите на Луната по знаците. Една Луна в Лъв е естествено свързана с 5 дом. Това може да бъде някаква демонстрация, поемане на риск, елемент на авантюризъм.
4. Вземат се под внимание фазите на Луната.

Индивидуални фактори


1. Транзитите по домовете и текущите аспектни конфигурации по отношение на рождената карта. Това се прави , за да се види каква е реакцията и поведението на питащия в този момент. Това се отчита когато се прави елективна карта .

Планетни дни и часове


Дните са подредени по следния начин.
ПОНЕДЕЛНИК е ден на Луната. Подходящ за промяна, чистене на дома, връзки родителите, общуване със семейството, готвене, пазаруване за домакинството.
ВТОРНИК е ден на Марс. Подходящ за интензивна работа, физическа активност, състезания.
СРЯДА е ден на Меркурий. Подходящ за интелектуална работа, пътувания, бизнес, компютри, практични дейности, договори, документи, подписи, търговия.
ЧЕТВЪРТЪК е ден на Юпитер. Облагородява характера, благотворителност, решаване на спорове, учение, явявяане на изпит, пътувания.
ПЕТЪК е ден на Венера. Добър за партньорство, брак, романтика, изкуство, развлечения.
СЪБОТА е ден на Сатурн. Добър е за усамотение, медитация, концентрация, размисъл, анализ на изминалата седмица.
НЕДЕЛЯ е ден на Слънцето. Добър е за творчество, прогрес, посяване на нови идеи, веселие, игри, общуване с приятели.
За да разберем защо дните са подредени точно по този начин трябва да си послужим с древната седемлъчна звезда на Маговете. Поредноста на дните от седмицата се получава като тръгнем от Слънцето / неделя/ към Луната / понеделник/, след това към Марс / вторник /, Меркурий / сряда/, Юпитер / четвъртък/, Венера / петък/, Сатурн / събота/ - линията, образувана при изписване на Звездата на Маговете, преминава през всички дни на седмицата и стига отново до Слънцето.

Освен всеки ден и всеки час носи влиянието на дадена планета. За да изчислим кой час под влиянието на коя планета се намира, ще използваме седемлъчната звезда на Маговете. Трябва да се има предвид, че планетните часове не съвпадат по продължителност с астрономическите. За да се определи колко продължава един планетен час, продължителноста на деня от изгрев до залез се разделя на 12 и се получава продължителноста на дневния астрологически час. Нощния астрологически час се изчислява по подобен начин: времето от залеза до изгрева се разделя на 12.
Първия час от всеки ден се управлява от същата планета, която управлява и деня. За понеделник първия час от деня принадлежи на Луната, за вторник Марс и т.н.Последователноста на астрологическите часове във всеки отделен ден се образува чрез редуване на планетите по върховете на звездата на Маговете, по посока обратна на часовниковата стрелка. Ако започнем с понеделник се редуват така: Лунен час, Сатурнов час, Юпитеров, Марсов, Венерин, Меркуриев и после всички се повтарят в същия ред, до часа на следващия изгрев във вторник. Така качеството на всеки час се определя от планетата, която го управлява и съответства на нейните характеристики.
Всяка планета до Сатурн управлява свой ден от седмицата. Часовете на деня също се управляват от съответна планета. Управителите на деня правят поръчката, а управителя на часа я изпълнява. Задължително трябва да се изследва какви работи се препоръчват и какви не в даден ден и час.
Например в сряда, който е ден на Меркурий сте си направили среща в часа на Венера. Можете да разчитате, че ще прекарате времето си приятно. Тези хора ще бъдат носители на информация по Меркурий ще се осъществи социален контакт по Венера. В случая не може да се изискват например Сатурнови качества – концентрация, дисциплина, ограничения. В понеделник този Венерин час ще бъде отработен чрез лунния фактор. Може да има кулинарна тематика, домашни продукти и услуги. Ако искаме да започнем сериозни бизнес преговори е добре това да е деня на Меркурий, сряда и часът на Юпитер. В този случай всички ще бъдат настроени благожелаелно. След часа на Юпитер идва часа на Марс, след това е Слънцето, а след него е Венера. Всички добронамерено слушат и може и много да не вникват, защото са настроени доброжелателно, смятат ви са добър човек. Когато настъпи Марсовия час добронамерените слушатели започват да стават наострени, агресивни, започват да възразяват. Трябва да им се говори кратко, ясно и по войнишки. След това идва часът на Слънцето и всеки започва да се чувства авторитет. Във Венериния час е по – добре със сериозни неща да не се занимавате. Затова този вариант не е подходящ.
Ако искаме да се занимаваме с информация е нужно да се започне с часът на Меркурий. В този час се докладва. След това в Лунния час информацията започва да се обработва на вътрешно, подсъзнателно и емоционално ниво. След това се включва часа на Сатурн, задават се уточняващи въпроси, нужна е конкретност. Формират се точките в договора. Нужна е дисциплина, съсредоточеност, концентрация. Няма място за отпускане. След това идва часът на Юпитер. Получения при Сатурн резултат вече може да бъде разгледан по юпитериански. Нещата могат да се разпрострат и в други области.Може да се отработи юридическата част от договора. Следва часа на Марс, когато се извършва физическа работа – печат, принтер, вкарване в компютър. Непосредствена работа по създаване на документа. Следва Слънчевия час и всички имат усещането, че добре са работили и са създали добър документ. Следва часът на Венера и всички могат да хапнат и да пийнат. Цикълът е завършен.

Часът на Луната


Първо трябва да се убедим, че Луната не е на празен ход и не е сериозно наранена. Ако е в добра позиция можем да разчитаме на характеристиките на Лунния час. Занимаваме се с общото положение на Луната, а не в личния хороскоп. Планетните часове действат на всички.
Луната управлява всекидневните, обикновени дейности. Те могат да бъдат в лаборатория, ако това е професията или в училище, в магазина. Лунният час е добър за контакт с публика. Работите свързани с жени се развиват благоприятно. Работи свързани с домакинството, кулинария. Занимания свързани с течности, премествания, промени, непродължителни по време действия.
Препоръчва се:

1. Да се правят всички домашни и семейни работи.
2. Да се придобиват или продават вещи свързани с хранене, напитки, бакалски стоки.
3. Да се започва работа, която изисква въображение.
4. Да се започва делова дейност в собствения дом.
5. Да се изясняват взаимоотношения с майката.
6. Да се отплува, когато е нужно да се плува по – вода.

Не се препоръчва

1. Да се започват нови работи, да се основава предприятие.
2. Да се дават пари назаем.
3. Да се занимавате със съставяне на договори и кореспонденция. В смисъл да се започне работа в такава насока, иначе часът на Луната може да настъпи в хода на работата.
4. Да не се играят хазартни игри освен ако приемем, че Луната е подсъзнание и интуиция и дава някакви сигнали.


Часът на Меркурий


Препоръчва се:

1. За всякаква информация, учене, пътуване.
2. За бизнес, ако трябва с някого нещо да се договаря.
3. Да се общува с хора, които работят в информационната сфера – вестници, списания, реклама.
4. Да се звъни по телефона е най – добре в Меркурианския час. По добре се формира мисълта, кратко и ясно, което би било трудно в лунен час. Да се получава и предава информация и факти е по – удобно. По лесно се убеждава аудиторията.
5. Да се започват всякакви сложни преговори.
6. Да се пише писмо.
7. Да се назначават делови срещи, да се участва в дискусии, визити, делово пътуване, работни обяди.
8. Да се съставят планове. Да се определи времето за правене на нещо.
9. Да се съставя кореспонденция и договори.
10. Да се занимавате с професионална дейност свързана с изобретяване или въвеждане на нови технически средства.
11. Занимания с дейност, която изисква ръчна работа и съобразителност. Овладяване на нова компютърна програма.
12. Придобиване и обслужване на технически средства – транспорт, изчислителна техника, програмиране.
13. Контакти със съседи, колеги
14. Добре е да се започне лечение, но не и оперативно. Операции в меркуриански час са нежелателни.
15. Развлечения от интелектуален характер.
16. Преподаване като процес на предаване на информация.
17. Съставяне и четене на доклади.
18. Започване на изследователска работа.
19. Начало на професионално образование и работа с инструменти
20. Придобиване и продажба на транспортни средства.

Часът на Венера


Часът на Венера е добър, защото разхлабва човека и той е по склонен да почива и да получава удоволствия. Може да се започне някакъв творчески проект, рисуване, оформяне на интериор, моделиране на дрехи, занимания с цветя. Посещение на козметичен салон, встъпване в брак. Когато искате да направите на някого хубаво впечатление, могат да се демонстрират някакви достойнства, които всеки има. Добре е за започване на партньорски отношения. Добре е да се купят украшения, аксесоари. Ще изглеждат добре и няма да са много скъпи.

Препоръчва се:

1. Занимания свързани с развлечения, сдобряване, възстановяване на отношения. Екскурзии, театър, концерт, изложба.
2. Добре е да се работи с хора, които имат отношение към мода, дрехи, фризьори, бижутери. С хора, които имат отношение към телевизия, фотография / Нептунов отенък/
3. Да се покаже внимание към човека, когото харесвате.
4. Да се обясниш в любов.
5. Да се организира парти, да се канят гости. / Отношение има и Слънцето/.
6. Нови начинания от гледна точка на партньорство.
7. Да давате и получавате пари назаем.
8. Да си прибирате дълговете и да откривате сметка.
9. Да се продават и купуват предмети на изкуството и за разкош.


Часът на Слънцето


Часът на Слънцето се счита за благоприятен за много неща. За поемане на инициатива и на нещата в свои ръце. Например чакате да ви се обадят за нещо важно, но телефона не звъни. Можете сами да позвъните в часа на Слънцето.
Добре е да се запчват неща, които укрепват здравето.
Промяна в стила на живот.
Търсене на подкрепа от хора с власт и авторитет.
Трудно се постига промяна на мнението в часа на Слънцето. Човек е склонен да се смята за много компетентен.

Препоръчва се:

1. Да се взимат важни решения.
2. Да се осъществява функцията на власта, да се дават разпореждания, да се внушава, да се раздават работни задачи.
3. Да се получават почести, подръжка от тези, които са по – високо в административния апарат.
4. Да се влиза във взаимоотношения с официални лица и началници и да се получава подръжка за личните цели.
5. Добре е да се създават познанства с цел подобряване на социалното положение.
6. Добре е да се правят промени и усъвършенствания в по – рано започнати работи.
7. Добре е да се съставят отчети или тезиси.
8. Добре е да се продават или купуват бижута и ценности.

Не се препоръчва

1. Да се правят хирургически операции на сърцето.
2. Да се местите в нова квартира и да пренасяте и подреждате мебели.
3. Да се подписват договори. Те предполагат партньорство, а Слънцето е индивидуалист.
4. Да не се участва в мероприятия с отрицателен характер, защото това ще стане известно.


Часът на Марс

Часът на Марс винаги изисква особено внимание поради характера на самия Марс – огнен и енергичен. Ако имате с някого напрегнати отношения в часа на Марс не е подходящо да му звъните, защото може да се получи конфликт. Самият човек е агресивен, а отсрещната страна е също лошо настроена. По добре е да се дочака Юпитеровия час.
Добре е да не се започва пътуване в часа на Марс, защото хората карат колите си агресивно.
Ако станете сутринта в часа на Марс, целия ден ще бъдете енергичен, динамичен и ще сте склонен към спорове.
В часът на Марс е добре за решителни действия. Това, което ви се е струвало трудно и непреодолимо в часа на Марс може да се реши.
Добре е за работа с хора с марсови професии – инженери, военни, спортисти.
Добре е да направите гимнастика.
Операции в часа на Марс не се препоръчват.
В Марсов час се повишава опасноста от травми, защото човек е склонен първо да действа, а после да мисли.

Препоръчва се:

1. Да се започва всичко свързано с физическа дейност, спорт, борба, чистене.
2. Занимания с работи, които изискват инициатива и движение и се търси бърз резултат.
3. Да се проявява инициатива по въпросите свързани със съвместни финанси или ако е нужно да се заинтересува партньора от някаква нова идея. Не трябва да се обсъждат подробности.
4. Да се започват работи свързани с борба с конкуренцията
5. Да се занимавате с приложни неща, които не изискват размисъл и са от рутинен характер.

Не се препоръчва

1. Да се запчва работа, която изисква напрежение на интелекта.
2. Да се търси благодарност и благосклонност от околните твърде енергично и с напор.
3. Да се създават конфликти с юристи, конкуренция, противници.


Часът на Юпитер


Юпитер, това е експанзия, разширение, чувство на бодрост и доброжелателност.
Юпитер управлява далечните пътувания и затова е добре да се тръгне на дълъг път в часа на Юпитер. Подготовката за пътуване, купуване на билет, или работа с туристическа агенция е добре да стане в часа на Юпитер. Пътуване с автомобил също.
В часа на Юпитер е добре да се започват работи свързани със закон, религия, благотворителност.
Разговори с адвокати и консултанти. Няма да срещнете скептицизъм и обезокуражаване. Когато сам вие сте консултант, юпитерианския час ще ви помогне да изглеждате като авторитет.
Опит да си намерите работа е добре в юпитериански час. По добре отколкото в Сатурнов.В този час човек не е склонен да греши, чувства се свободно и показва своята компетентност.

Препоръчва се

1. Да се започват всякакви работи свързани с пари, имущество, доходи, професионално издигане, развиване на вече съществуващо предприятие, разширяване на сферата на влияние. Работа със закон и регламент.
2. Започване на работа с администратори, политици, юристи, представители на правоохранителните органи, влиятелни леца.
3. Получаване на лицензи, разрешения, експертизи.
4. Благоприятно за начало на мероприятия, свързани с обществено – политическа дейност.
5. Благоприятно за начало на външнотърговска дейност и за спекулации.

Часът на сатурн


Сатурн се характеризира със сдържаност, забавяне, придържане към правилата, концентрация.
Смята се, че ако започнете да строите дом в часа на Сатурн, ще го строите в целия ви оставящ живот. Ще бъдете съсредоточен, концентриран, дисциплиниран, но всеки път ще намирате недостатъци и ще се мъчите да ги изправяте.
При работа във фирма за недвижима собственост, защото Сатурн има отношение към недвижимата собственост има смисъл да се подписват договорите в часа на Сатурн. Това означава, че клиента няма да се отметне и да промени мнението си.
В часа на Сатурн е добре да се подходи към някаква работа, която се е проточила дълго време. Работата ще бъде свършена докрай. Сатурн няма да ви позволи да я захвърлите.
Писането на диплома е добре да започне в часа на Сатурн.
Добре е да се правят стратегически планове за бизнеса в часа на Сатурн. Всичко ще бъде обмислено.
Ако трябва да правите кладенец на вилата също е добре в часа на Сатурн.
Всички работи свързани с недвижима собственост е добре да се правят в часа на Сатурн.
В часа на Сатурн хората са склонни към депресия.

Препоръчва се

1. Да се започват всякакви работи, които изискват стабилност, продължителност, дисциплина, способност към съсредоточаване, размисъл. В това число и дългосрочни планове.
2. Да се започва работа в това число и професионална свързана със строителство, придобиване на недвижима собственост, земя, шахти, мини, кладенци и работа с хора с такава професия.
3. За установяване на отношения или работа с хора, които са по – възрастни, баби, дядовци.
4. За започване на работа, която предполага продължително време.
5. За занимания с юридически или други дела, отнасящи се до проверка на изпълнението и съблюдаването на законите, придържането към договорености или контрол върху работата на подчинените.
6. Решаване на въпроси, които трябва да ае урегулират с официални лица или държавни учреждения. Когато трябва да се получи официално заключение по даден въпрос.
7. Купуване и продаване на недвижима собственост ,земя или вещи за продължително ползване. Те трябва да имате практична стойност, а не само външен вид.

Не се препоръчва

1. Да се обръщате с молба за поддръжка към хора,на които нещо сте обещали, но не сте изпълнили обещанието си.Особено към началник, ако сте просрочили задължението си.
2. Да се опитвате да направите добро впечатление на другите като използвате шеги и анекдоти. Ще изглеждате нелепо, а слушателите ще са критични.
3. Да излизате пред публика с доклади и отчети. Слушателите ще бъдат крайно придирчиви или склонни към критика. Трябва да сте подготвени предварително и когато ви задават въпроси да можете да отговорите веднага – ясно и просто.
4. Да се продават и купуват дрехи с изключение на такива, които не се отличават с красота, а са много здрави, практични и трайни. Всичко, което се купува в часа на Сатурн след това изглежда сиво и бледо. Могат да се купуват здрави обувки за туризъм, здрави кожени дрехи.