7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Примерен Хороскоп на фирма

Изпратил: Румяна Кожухарова

На Фирма регистрирана на 13.09.2007 г.
В 14h 20` 56`` в USA, LEWES, DELAWERE.

АСЦЕНДЕНТ. Дава характеристика на изпълнителния директор, стратегията на управление, имиджа на фирмата, движещата сила, собственика. Знакът на върха на този дом е Стрелец с управител Юпитер. Юпитер е силен и в знака на Стрелец в 12 дом. Тази позиция дава някаква закрила, защита от сериозни неприятности. Възможна е някакъв вид анонимност на фирмата. Умение да се излиза от всякакви неприятни ситуации. Тази позиция е благоприятна за дейности свързани с медицина и носи известна секретност, не се афишира много или само в определени среди.
Юпитер е в секстил с Луната. Много благоприятно за всякакви дейности свързани с жени, клиенти, партньори. Аспектът помага леко да се разрешават проблемите свързани с чужбина, чужденци, материални и нужни във всекидневието стоки.
Юпитер е в точен секстил с Меркурий. Това предполага добър имидж на фирмата, работата, която извършва не е в разрез със закона. Съобразителност, честност, почтеност, умерен оптимизъм и лесно намиране на общ език с хората, клиентите.
Юпитер е в тригон с Венера, а Венера е свързана с козметиката, красотата, комфорта и управлява 10 дом развитието на фирмата и нейната репутация. Хармоничен аспект между двата добротвореца със сигурност ще донесе материална печалба и добро име на фирмата.Хората ще познават нейната дейност и ще харесват това, което предлагате. Типът дейност трябва да е свързан със сфери, които носят удоволствие. Козметиката е добър пример за това.
Юпитер е в аспект на квадратура с Уран. Това е напрегнат аспект и дава прекалено хазартно отношение. Успехът зависи от предварителната подготовка за всяка инициатива. Необходимо е да има мярка в ентусиазма, прекалено многото отговорности или разпиляване, спазване на закона и общоприетите норми. Този аспект предразполага към нарушаване на някакви законови постановки и създава опасност от фалит в краен случай. Не трябва да се правят неразумни промени, недобре премислени идеи. Обикновено това влияние е свързано със стремеж да се разруши сигурноста. Необходимо е внимание при реализацията на интелектуални идеи, нововъведения, трескаво и прибързано мислене и действие.
По принцип знакът на Стрелец на Асцендента дава оптимизъм, разширява възможностите и във всички случи е свързан с международно участие, чужбина и чужденци.
Плутон е в областа на първи дом. Това е много мощно влияние както в социален, творчески смисъл, така и като присъствие. Дава възможност фирмата да бъде възприета много сериозно. Този, който се води собственик на фирмата би трябвало да е силен, енергичен, да си поставя големи цели и да е склонен към необратими реформи.
Плутон е в аспект на опозиция на Марс. Това е конфликтен аспект, свързан с много сила и желание за активност и действие, но не винаги добре контролирани. Дава много агресия и стремеж към насилствено, принудително задвижване на работите на фирмата. Склонност към доминиране, което винаги ще бъде свързано с разочарование в отношенията с клиенти, потребители, партньори, договаряне. Не трябва да има активност и действия на всяка цена. Необходимост от борба за оцеляване в условията на силна и агресивна конкуренция.
Плутон е в аспект от 80 градуса, кармичен аспект с Уран, което говори, че ще се завръщат едни и същи обстоятелства, пречки и проблеми свързани с начин на комуникиране, реклама, подписване на документи, често пъти транспорт, посредници. Може да се чувства напрежение или ограничение в тези сфери и трудно излизане от един затворен кръг от обстоятелства и скрити причини.
ДЕСЦЕНДЕНТ. Външните комуникации, връзките с общественоста, обслужването на клиентите, маркетинговите изследвания, рекламата, партньорите и опонентите, дългосрочните съюзи. Показва по какъв начин най – добре ще бъдат удовлетворени нуждите на клиентите. В тази област владее знака на Близанци и Меркурий. Меркурий е в съвпад с МС в знака на Везни. Въздушен знак на върха на този дом говори за много интензивни, не много постоянни, гъвкави връзки с обществото. Необходимост от многопосочно и разнообразно сътрудничество с потребители и клиенти. Необходимост от посредници между фирмата и клиентите. Тази позиция на Меркурий дава възможност фирмата да заинтригува много хора. Дава възможност и да се планират клиентите и договарянията, да се оглеждат нещата от всички страни и тогава да се взима решение. Рекламата и комуникациите се явяват много важна част от бизнеса. Популяризирането на продуктите може да стане чрез начини и методи указани от аспектите на Меркурий.
На първо място Меркурий е в съвпад с Луната. Това означава, че клиентите и изобщо хората към които е насочена рекламата и информацията няма да са елитни и от тесен кръг. Напротив Луната е свързана с народа, жените, децата и изисква по – масова клиентела, по – бързи и повече обороти за сметка на стойноста на продуктите. Този съвпад ще даде по – голяма чувствителност и интуиция за потребностите на клиентите. Ще даде възможност да се усещат реакциите им. Трябва усилията в тази насока да са към хора, които са семейни, и дома и здравето им са от значение. Продуктите трябва да имат определен здравословен ефект.
Меркурий е в секстил с Венера и Юпитер.Тези аспекти са много добри и говорят, че клиентите ще бъдат доволни от продукта, от фирмата. Вероятно фирмата ще добие бързо популярност. Важно и необходимо е фирмата да предлага и някакъв вид консултатски услуги, което ще съдейства за популярноста и сред клиентите. Имайки предвид огромните размери на държавата и трудностите за осъществяване на пряк контакт, трябва да се мисли за вида реклама и комуникации чрез някакви по масови канали – телевизия и т.н.
Марс е точно на върха на 7 дом в опозиция с Плутон. Този дом е свързан и с конкуренцията и опонентите. Това предполага много активна съпротива, на други подобни фирми. Възможни са и някакви спорове, опоненти, които няма да подбират средствата си и открито ще воюват. Съществува и опасност партньорите в бизнеса, тези с които сте се договорили да искат да доминират в някакъв смисъл, отношенията да са обтегнат и да настъпи раздяла, спорове и неприятности.
Марс е в квадратура със Слънцето. Възможни са трудности от правен характер, свързани със законите и изискванията на страната. Всякакви рискове и компромиси с право и закон водят до проблеми и трудни положения, които могат да бъдат използвани от конкуренцията.
Марс е в секстил с Венера и в крайна сметка това благоприятства общественото представяне, развитието на фирмата, връзките, печалбите и интереса към нея, независимо от трудностите.
Марс е в аспект на тригон с Нептун, а тази планета има отношение към лекарствата и козметиката. Аспектът е хармоничен и също може да даде печалба. Дава възможност чрез интуиция и предчувствия да се изваждат от строя опонентите, да се действа едновременно решително и меко. Много добър аспект за всичко, свързано с химия, но и с естествените продукти.
Марс е в творчески аспект с Луната, което ще даде възможност на фирмата да въвежда новости, да се чувства свободна, да прави реформи и преобразувания. Имайки свобода и независимост ще предизвиква положителни промени и външни събития, свързани с клиенти, представяне, реклама и популярност. Има сила в това число 108, което е всъщност аспект на тридецил, творчески аспект, защото 108 компонента влизат в съвършените лекарства на Тибет. Лечебната и професионална козметика трябва да има такова действие.
С две думи тази област от хороскопа на фирмата съдържа както напрегнати и конфликтни аспекти, така и помагащи хармонични и творчески, така че след борба и преодоляване на някои трудности ще има популярност и успех.
ИС – Офиса, недвижимата собственост на фирмата. Психологическата атмосфера в организацията, ценности, симпатии и антипатии. В тази област владее знака на Овен и Марс. Всички аспекти на Марс, които разгледах по – горе се отнасят и до тази област от живота на фирмата. Като цяло, това е динамика, активност, много комуникации, в някои случаи напрежение, активност, агресивност, острота и критичност. Поради напрегнатия аспект на Марс със Слънцето и с Плутон ще има случаи, когато психологическата атмосфера ще бъде много напрегната, агресивна и ще има сблъсъци. Марс е в Близнаци и за тази позиция е характерно извъртането, богатството на идеи, но и не достатъчно упорство, за да се доведат нещата докрай. Съществува опасност от разпиляване на много енергия в контакти, светски или друг вид връзки, партньорства, които не винаги ще носят полза. В случая партньорството е много важно, за да има увереност. Поради опозицията на Марс с Плутон не трябва да се допуска собственика на фирмата да бъде твърде агресивен и склонен към доминиране. Това определено ще вреди на психологическия климат. Възможни са и някакви проблеми, свързани с уседналоста, сградата, офиса на фирмата. Като че ли няма да има офис в класическия смисъл, работата ще се извършва в движение.
МС – стратегия на управление, върха на управленската пирамида, главните цели, структурата на организацията, репутацията, законноста на дейноста. МС е в съвпад с неподвижната звезда АЛГРАБ, която носи в себе си всевъзможни препятствия, задръжки, отсрочки, ограничения. Смятам че това повече се отнася за хороскопа на отделния човек и по – слабо би повлиял на фирмен хороскоп.
В тази област владее знака на Везни и Венера. Самият знак на Везни е много подходящ за дейности свързани с козметика и разкрасяващи процедури. Венера е в знака на Лъв и 8 дом. В този знак Венера е доста демонстративна, атрактивна, правеща впечатление, обичаща елегантноста. Намирайки се в дом свързан с финанси и бизнес, означава, че фирмата ще получи финансова подкрепа във вид на заем, кредит, някаква инвестиция в нейното бъдещо развитие. Венера е в секстил с Марс и в тригон с Юпитер, което само по себе си дава развитие, печалба, просперитет. Във всички случаи обаче, нейното развитие се нуждае от някакъв вид чужди капитали. Този дом, в който е Венера дава информация за възможноста на фирмата да се преустройва и адаптира към пазара. Доколко може да се обновява, как определя цените. При това положение фирмата ще има добра репутация, ще има възможност да си изгради име. Венера е в секстил с Луната, което е особено благоприятно за нейната дейност. Дава възможност да се привличат хора, да се създават добри отношения, да има изтънченост, чар и привлекателност. Двете женски планети в хармоничен аспект могат само да допринасят за развитието на фирмата. Работата е свързана повече жени.
Луната е в съвпад с МС и в знака на Везни. В този знак Луната се стреми към хармония, изисканост, равновесие, дава много добър вкус и силна реакция на всичко, което е грозно и нехармонично. Заедно с Венера предразполагат към умения за работа с широка публика и клиенти. Денят и часът на създаване на фирмата случайно или не, са избрани правилно, защото Луната е във фаза – растяща. Отделила се е от Слънцето в знака на Дева и е влязла в следващия знак. Това би могло да се направи и нарочно, за да може начинанието да има успех, да расте и да се развива. При това положение имиджа и репутацията на фирмата ще зависят от жени или от женските потребности в обществото.
Луната е в тригон с Марс, което дава предприемчивост, много психическа енергия и популярност, изяви и клиенти.
Меркурий е точен съвпад с МС. Тази планета управлява клиентите и популярноста, партньорствата и договорите. По всяка вероятност фирмата ще се развива по – добре, ако се установи някакъв съюз, партньорство, да се подели отговорноста и да има балансирани взаимоотношения. Меркурий е в хармонични аспекти с Юпитер, това означава, че по отношение на закон и право нещата ще са направени както трябва. Юпитер управлява самата фирма, А Меркурий партньорите и тези отношения ще бъдат благоприятни. Юпитер по принцип е свързан с чужденци и чужбина.
ОСТА 2 – 8 ДОМ. Това е финансовата стратегия на фирмата. Знакът на Козирог и Сатурн ще покажат как се натрупват капитали и как се изразходват. , какви са енергийните ресурси и всичко, което е придобила фирмата. Сатурн е в 9 дом и в знака на Дева. Един от начините за увеличаване на доходите на фирмата е външната търговия. Самата позиция на Сатурн в 9 дом ще доведе до промяна в ценностната система и необходимост да се учат нови неща във връзка с финансови въпроси. Единствения аспект на Сатурн е кармичен и е с Меркурий. Винаги ще се връща за решаване един и същи въпрос свързан с клиенти и партньори и финанси. Част от финансовите дела ще зависят от партньорите. Много важно е цялата документация, сключените договори да са изрядни, точни и в съгласие със закона.
Нептун в знака на Водолей е в тази област на картата. Нептун е в опозиция с Венера. Възможно е неправилно да се действа, да не се възприема правилно действителноста, да се допускат грешки по отношение на парите. Венера е свързана със способностите на фирмата да се променя, трансформира, преустройва. Има отношение към кредитори или длъжници. В тези области ще има напрежение. Остро ще бъдет поставени въпроси свързани с данъци, счетоводство, инвеститори. Проблеми в отношенията с доставчици, цени. Възможно е да има риск, който не е оправдан и се подхожда много идеалистично. Необходимо е фирмата да използва чужди ресурси, да ги преработва и да дава качествено нов продукт.
Нептун във 2 дом има отношение към козметика, лекарства, химия но тази планета създава объркване, нездравословна ситуация, когато е в опозиция с Венера. Този аспект може да попречи в крайна сметка фирмата да събере достатъчно собствен капитал и да стои на земята със собствените си крака.
В другия край на финансовата ос е Рак и Луната. Луната е ситуирана по – добре и като че ли трябва да се заложи повече на пари от банки, кредити, инвеститори, отколкото на собствен капитал. Чрез гъвкави финансови решения, поемане на риск, използвайки чужди ресурси фирмата може да успее. Луната е на най - високото място в хороскопа.
ОСТА 3 – 9 ДОМ. Тренинг и организация, търговска стратегия, маркетинг, възможности за получаване на информация, професионално усъвършенстване чрез учене, пътуване, идеи, чужд опит. Образователния потенциал на служителите. Показва и какъв тип служители ще съдействат за успеха и бъдещето развитие. В тази област владее знака на Водолей и Уран. Във всички случаи служителите трябва да имат свобода, да имат оригинални и нестандартни идеи и да владеят до съвършенство технологии и средства за информация, транспорт, комуникации.
Уран е в аспект на квадратура с Юпитер. Този аспект води до прекалена импулсивност, непрактичност, идеализъм. Може да се изразходва много умствена енергия, да има много интересни идеи и това внезапно да бъде изоставено. Може фирмата и тези, които я управляват да се вдъхновят от неясни идеи. Не е добър аспект за каквито и да било спекулации. Има повече безпокойство и търсене на новости отколкото ясна стратегия и маркетинг. Това е слабо място и има какво още да се желае.
Уран е в квадратура и с Марс. Много активност, свръхимпулсивност, напрежение свързано с партньори, клиенти, договаряния. Възможни са разногласия, упоритост, ексцентричност, липса на търпение и липса на готовност за сътрудничество. Раздразнителност и нервозност. Любопитството към необикновените неща тласка към риск. Работите свързани с идеите, маркетинга и търговската стратегия, клиентите и партньорите носят непостоянен характер и работите стават на спазми и взривове, вместо да бъдат добре координирани, постоянни и стабилни. Това също е слабо място.
В другия край на оста е международната активност, интернационалните пазари, транснационалните компании, потенциала на ноу – хау, изоборетения и нововъведения. Тук е и отношението към националното и международно законодателство. Импорт и експорт. В тази област владее знака на Лъв и Слънцето. Слънцето се намира в същия 9 дом. Енергията и жизненоста на фирмата ще се подхранват от чужбина и отношения с чужденци. Тази позиция ще даде голяма интуиция, прозрения и ще позволи творчески да се решават проблемите. Нейното седаище ще бъде зад граница. За съжаление Слънцето е в много напрегнати аспекти. Опозиция с Уран – стратегията и маркетинга на фирмата. Силно желание, когато нещата не вървят да се правят с натиск, да се чупи стената с глава. Възможни са неочаквани промени в гледната точка, не се усвоява добре ноу – хау, не се действа винаги разумно. Нервност, напрегнатост, лесна въбудимост, желание всичко да става бързо. Не се отстъпва от някои ексцентрични възгледи. Може да не се използват умно някои възможности или не се довежда започнатото до край. Проблеми с транспорт и комуникации. Възможни са проблеми с националното и международно законодателство. Възможна е и конфронтация с други международни фирми с подобен род дейност.
Слънцето е в квадрат с Уран и в квадрат с Марс и така прави конфигурация от Тау – квадратура. Това е доста напрегната конфигурация и исисква много борба и преодоляване на трудности. Предполагам, че това се очаква. Твърде енергично и импулсивно поведение вреди в смисъл, че човек сам става враг на себе си. Може да срещне възмущение. Трябва да се избягва първо да се действа, а после да се мисли. Хаби се енергия за ненужни работи и упорито се придържа към неправилна позиция.
Слънцето е в кармичен аспект с Луната и ще създаде чрез полето и настройката на други хора, инвеститори, банки и кредитни институции напрежение, застой.
Положението не е безизходно, но изисква борба и напрежение, преодоляване на трудности и установяване на добра система и метод на работа. Ще се наложи да се научат повече неща за това не какво, а как работи такава фирма в тази страна.
ОСТА 5 – 11 ДОМ. Стратегия за развитие, творчески потенциал на фирмата, мотивация и воля за себеразвиване, развиване на нови концепции. Способноста на компанията да развива филиали и да се разширява. Възможностите и да играе на борсата и да залага печелейки. В тази област владее знака на Телец и Венера. Венера е богато аспектирана и за нея писах по – горе. Има всички условия фирмата да се развива в тези насоки, да печели клиенти, да е популярна, да носи печалба. Единствено опозицията на Венера с Нептун може да създава проблеми, илюзии, неясноти, подвеждане във финансовите дела. Най – рискованата част са кредити, заеми, инвестиции, които ако не се управляват добре няма да носят печалби.
Колективната работа и организирането на мрежа от участници. Създаване на самоуправляващи се и самоорганизиращи се групи. Преценката какви хора подхождат за работа в ръководния състав. Обединяването с други фирми. Използването на нови технологии. В тази област владее знака на Скорпион и Плутон. Плутон е в 1 – ви дом и това предполага окрупняване на фирмата или сливането и с други подобни в една по – мощна структура. Възможни са конфликти и напрежение в тези процеси. Разлики и проблеми идващи от интелектуалния потенциал и идеите на хората работещи във фирмата.
ОСТА 6 – 12 ДОМ. Човешките ресурси и вътрешните комуникации. Има отношение към всички проблеми свързани с продоволствието, производство, технологични въпроси, устройството на работните места, разпределение на задълженията, доверието в ръководството, контрол на качеството, удовлетворението на персонала от работата и заплащането. В тази обаст също е знака на Телец и Венера и включва всички по – горе описани аспекти на Венера. Проблеми може да има отново във финансовата сфера, заплащането и организацията на труда.
Фирмата трябва да има изградена стратегия за конкурентна борба., скритите опасности, нечестната конкурнтна борба, риск от загубване на конкурентни способности и всякакви скрити, подмолно действащи проблеми. Отново владее Плутон в опозиция с Марс и в квадратура със Слънцето. Трудности в случай, че няма обединяване с други фирми и създаване на по – силен съюз. Дори и това да стане ще има борба за власт и влияние и понякога нечестни удари от конкуренция и опоненти, явни врагове. Все пак фирмата има достатъчно ресурси, възможности и вътрешна сила / Юпитер е в 12 дом в знака на Стрелец/ за да се защити и да предвиди ударите.