7 Октомври 2022
Вход
Регистрация
Хороскопи
Дневен
Седмичен
Месечен
Рождени данни
Статии
Партньори
за сайта
речник
Методология
Контакт
Запознанства

Парите и бизнеса в Хороскопа

Изпратил: Румяна Кожухарова

Астрологически показатели за парите и бизнеса в хороскопа.

1. КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗУЧАВА В ХОРОСКОПА.
ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ НА 2 и 8 ДОМ. /Планетите в домовете, управителя на знака на върха на тези домове ще управляват парите в хороскопа.
ПЛАНЕТИ НА РИСКА В БИЗНЕСА: Марс, Плутон, Черна луна – независимо от тяхното положение в хороскопа.
ПЛАНЕТИ , КОИТО ГОВОРЯТ ЗА НАЛИЧНОСТА, УДОВЛЕТВОРЕНИЕТО НА НУЖДИТЕ, а и собствените харчове. ВЕНЕРА – независимо от нейното положение в хороскопа.
ПЛАНЕТИ, КОИТО ОТНЕМАТ ЕНЕРГИЯ и не дават активно занимание с бизнес – САТУРН, НЕПТУН, ЛУНА.
БЛАГОПРИЯТНИТЕ ЮПИТЕР И СЛЪНЦЕ – винаги носят успех и помощ в работите свързани с бизнес, независимо в кой дом се намират.
МЕРКУРИЙ трябва да има не по-малко от 3 аспекта към домовете свързани с парите в хороскопа /2-ри и 8-ми/ и винаги подсказва къде, в коя област на живота може да има пари. Това е много важна планета за всякаква търговска дейност.
КРАЛЯ НА АСПЕКТИТЕ – планета, която има повече аспекти от всички други планети в хороскопа. Тя ще помогне да се намери изход от всяка сложна ситуация в бизнеса.
9 и 11 ДОМ В ХОРОСКОПА – домовете на помоща. Ако те са благоприятни ще има „ помощ свише”, „ късмет” във финансовите въпроси. Това е бизнес на високо ниво и не е криминален. Общества от хора обединени от обща цел и общ дух, нови изследвания и разработки, иновации.Обезателно 8-ми или 2-ри дом трябва да има връзка с 9-ти и 11-ти дом – върхове, планети, управители.
5 ДОМ – кредит на доверие, кредит идващ от заслуги за минали добри постъпки.Играч на борсата, хазартен играч, сделки, спекулации.
ВСЯКА ПЛАНЕТА, която има добри аспекти, може да допринесе за материални придобивки – природата на планетата ще покаже чрез какво точно.
АКО ЧЕРНАТА ЛУНА ПРАВИ НЯКОЛКО ТОЧНИ АСПЕКТИ С ПЛАНЕТИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ПАРИТЕ /в пределите на 2 или 3 градуса/ в наталната карта, то след определено време /някъде след 20 години/, в прогнозите на прогресиите тя ще бъде в точен аспект с тези планети и ще започне да носи успех в сферата на бизнеса продължително време.Черната Луна може да бъде много творческа и да дава един вид дяволски късмет, да съблазнява.
АКО ПЛАНЕТИТЕ ПЛУТОН, НЕПТУН, УРАН, САТУРН, ЮПИТЕР, ВЪЗЛИТЕ ретроградни или стационарни имат точни аспекти към планетите управляващи 2-ри и 8-ми дом, това също ще допринесе за успеха на собственика на хороскопа чрез бавните прогресии. Фактически така те ще дават материална поддръжка през целия живот на човека.
АКО ПЛАНЕТАТА ОТГОВАРЯЩА ЗА 2 – ри ИЛИ 8-ми ДОМ създава аспект с три или четири планети, които имат помежду си аспекти или към стелиум от планети в който и да е дом, тя значително ще влияе върху материалното благополучие през целия живот. Нужно е да се види и изследва тази финансова планета и да се отчете нейната природа и от там начина на заработване на парите.
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ ИЗУЧИ И КАРМИЧНАТА ПРОГРАМА НА ОСТА 2-ри и 8-ми дом.Втори дом ще покаже талантите придобити в предишен живот и ще подскаже като паказател на добрата карма къде е източника на материални ресурси. Благоприятните показатели на осми дом показват огромното богатство, което е имал човек в предишен живот и в този живот по правило се възвръща под формата на наследство.
ПРИМЕР – човек с добре поставен Юпитер в Рак и в 8-ми дом, в благоприятни аспекти към Плутон, има огромни хектари земя с водоеми във вид на наследство от родителите си. Но може да има и обратната ситуация, ако има напрегнати аспекти на планетите в 8-ми дом, ще има много дългове в този живот, изпитания и превратности на съдбата. Този човек непрекъснато ще дължи нещо чрез партньори, брак, болести и премеждия.
ВРЪЗКИ МЕЖДУ ДОМОВЕТЕ.
2 ДОМ – таланти и умения нещо да се изработва със собствен труд, със собствените ръце, като за това се получава възнаграждение. Планетите, които дават енергия са Слънце, Марс, Юпитер, Плутон, Уран – ще носят полза и материално благополучие. Само ако са много наранени от напрегнати аспекти ще създават условия за загуби.
ВРЪЗКА 2-ри с 3-ти дом. Връзката между тези домове създава формулата на дребния бизнес - купуваш – продаваш.
ВРЪЗКА 8-ми дом. Среден бизнес, бизнес където има кредитиране, риск, големи разчети, които още не са налични. Прекалено напрегнатите показатели на този дом правят човека алчен, с желание да приодбие повече от вложеното. Разглеждат се планетите, които имат връзка с този дом.
ВРЪЗКА 2-ри – 9-ти – 11-ти дом и участие на Плутон, Марс, Черна Луна, Нептун на 2-ри и 9-ти дом и Сатурн на 11- ти дом – създават формула за крупен бизнес и богатство.
ВРЪЗКА 2-ри – 5-ти – 8-ми - 11-ти дом и връзка между тях – създават благоприятни предпоставки да се движат финансите. Като правило, който има тази връзка в комбинацията между домовете минимум по 3 показатели дава не само смелост, но и талант да се управляват финансите. Ако бъде задействан и 7-ми дом в тази връзка има талант и за управление или консултиране във връзка с финансите на другите хора. Ако няма, то човек или ще работи в сферата на финансите, или ще играе на борсата или ще управлява парите на своето семейство при връзка и с 4- ти дом.
НАЙ-СИЛНИЯТ ДОМ В ХОРОСКОПА Е ВСЕКИ 2-ри ДОМ ОТ ПРЕДИШНИЯ. Ще носи пари, ако правилно се управляват работите на този дом. Например силен 10-ти дом е 2-ри от 9-ти и ще има доход по делата на 9-ти дом.
НЕУМЕНИЕ ДА СЕ ПЕЧЕЛЯТ ПАРИ ОТ ТРУДОВО – ПРАВНИ ДОГОВОРИ. Лош 6-ти дом, планети, които отнемат енергията в 6-ти дом, нежелание да се притежават материални блага – слаби 2–ри и 8-ми дом /малко връзки с тези домове/. Неспособност да се печелят пари от търговска дейност – слаб 3-ти дом. Защото това винаги е доход от 2-ри дом. Неспособност да се печелят пари - слаб 9-ти дом - неумение да се управляват и да се оперира с големи суми пари, в това число и ограничения в знанията пречи да се владее информация на определено ниво. Висшето образование не е по-малко важно като добър показател на 9-ти дом.
В КОСМОГРАМАТА ДОМИНИРАТ ВЪЗДУШНИТЕ ЗНАЦИ. Липсва влиянието на водните и на земните знаци и домове. Това създава предпоставки за повече интелектуална дейност, която не се прилага в реалния бизнес и в практичната реализация на плановете.
ЯРКО ИЗРАЗЕНИ ОГНЕНИ И ЗЕМНИ ЗНАЦИ И ДОМОВЕ – много силен показател за бизнес и за умения да се изработват пари. Съчетание на напор , ентусиазъм, въодушевление, енергия и практичност, издържливост, сила, довършване на работата до край.
ТРЕТИ ДОМ – дома на търговията и на знанията. Трети дом има и още косвени показания за бизнес, защото е 8-ми от 8-ми дом, тоест бизнес от бизнеса и 2-ри от 2-ри талант от таланта да се правят пари.
ДЕВЕТИ ДОМ – дома на Бога, той е винаги 2-ри от 8-ми и 8-ми от 2-ри. Много важен за помоща свише във финансовите въпроси и особено творческите. Това е и още дома на Вярата в това, което правиш, накъде си се устремил и как искаш да постигнеш своите цели. Много важно е, че хора от далече зад граница, чрез телекомуникации могат да оказват съществена помощ по много въпроси. Не трябва да се игнорира 9-ти дом и особено ако стои добре в хороскопа.
2. КОГА НЯМА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ СЪЗДАДЕ СТАБИЛЕН МАЛЪК ИЛИ СРЕДЕН БИЗНЕС
СЛАБИ УПРАВИТЕЛИ НА 2-ри, 3-ти и 8-ми дом – малко връзки между тези домове. Планети, които отнемат енергия се намират в тези домове. Планети без аспекти в тези домове и слаби по своето положение /знак на зодиака/. Тези планети ще разсейват и отвличат човека от бизнеса в посока други работи.Няма да може да се концентрира в конкретно нещо. Тези планети дори няма да дават стимул към занимания с бизнес, към премислени рискове. Най-важното е, че човек няма да иска да носи отговорност както за себе си , така и за бизнеса си.
НАРАНЕНИ 2-ри и 8-ми дом и всякакво струпване на планети във 2-ри и 8-ми дом скланя към големи и безразсъдни рискове. Вследствие на това на такъв човек не може да се разчита.
НАПРЕГНАТИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ 2-ри и 8-ми дом /90 – 180 – 150 градуса/ и без подръжка от хармонични връзки – 100 % бъдещ банкрут, човек, който изобщо не може да прави бизнес. За него е по-добре да си намери работа и да прави нещо със своите ръце, ум и образование по 6-ти и 10-ти дом.
КОГАТО В ПРОГНОЗИТЕ НАПРЕД НЕ СЕ СЪЗДАВАТ БЛАГОПРИЯТНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА БИЗНЕС И НЯМА ФОРМУЛА 2-ри и 8-ми дом, човекът не може, няма възможности, не вижда начини да създаде свой бизнес и се пропоръчва да стане работник, служител, ръководител по формулата 2-ри и 6-ти дом, 6-ти и 10-ти дом или 2-ри и 10-ти дом. Трябва да се знае реално какво човека може и не може и да се развива по своето предназначение. Това може да не е в света на бизнеса, а да е в сферата на служенето, работата.
3. МЕСТОЖИВЕЕНЕ.
Важно е за хороскопа на преместването на новото местожителство. Ще трябва всичко описано за мястото на раждане да не противоречи, а напротив да се подобри при преместването на ново място. Колкото по-отдалечено географски е новото място от мястото на раждане, толкова по-големи ще са промените в хороскопа на човека. Той не трябва да се премества на място, където показателите на новия хороскоп влошават прогнозата.
ХОРОСКОПА НА ПРЕМЕСТВАНЕТО е един от най-важните фактори в предсказателната астрология. Благодарение на новия хороскоп ще се формират и основните събития. Неблагоприятните показатели в хороскопа на раждането могат да бъдат сведени до нула или да станат положителни в хороскопа на новото местожителство.
ТРЯБВА ДА СЕ ОТЧИТА ЕДИН ВАЖЕН ФАКТОР – да се проверяват прогнозите няколко години напред, ако човек е решил и планира да прави бизнес на ново местожителство. Не са малко примерите, когато положението може да се влоши и да се пропуснат златни години. Не трябва да се променя съдбата, ако не е проанализирано новото местожителство и промените, които ще се случват в рождения хороскоп. Важно е да се премстваш при добри прогнози, за да започне всичко добре , а и за да завърши добре.
4. ПРОГНОЗИ ЗА ЗАГУБИ, НЕВЪЗВРАТИМИ ГОЛЕМИ РАЗХОДИ И КРАХ.
Вие не искате да се учите от своите грешки или от обърканите си партньори. Не искате дълги години да бъдете в депресия. Не искате да ви обвиняват в големи загуби и фалити.Тогава:
ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ АКО БАВНИТЕ ПЛАНЕТИ КАТО ЕЛЕМЕНТИ НА 2- ри и 8-ми дом /стационарни или ретроградни/ от МАРС до ПЛУТОН чрез прогресии създават за много години неблагоприятни мажорни аспекти /90, 180 и 150 градуса/ няма да ви донесат нищо хубаво освен големи загуби, неоправдани покупки, много харчове. През това време планетите ще ви отнемат целия успех чрез обстоятелствата на дома, за който отговарят планетите. Има много реални примери с крупни бизнесмени. В период от живота, когато не влияят благоприятно и не ви поддържат благоприятни аспекти, или напрегнатите са повече и съотношението е 70 % към 30% има голяма вероятност да се допуснат грешки или да се направи нещо некомпетентно. Рискувайки човек не слуша препоръките, привлича към себе си хора, които ще вземат от него пари или бизнес или ще му помогнат да загуби парите си.
ЗАТОВА Е ВАЖНО ДА СЕ ИЗБИРАТ ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОРИ И УПРАВЛЯВАЩИ КОМПАНИИ с благоприятни за дълги години аспекти /на бавните планети/. В това число и да се прави съдружие и партньорство.
В ПРОГРЕСИИТЕ ЗА ДА СЕ ПЕЧЕЛИ Е НУЖНО ДА ПРЕОБЛАДАВАТ ХАРМОНИЧНИТЕ АСПЕКТИ, ЗАЩОТО НАПРЕГНАТИТЕ ГОВОРЯТ ЗА ЗАГУБИ. ЕНЕРГИЯТА НА НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ КАРА ЧОВЕКА ДА ПРАВИ НЕЩА В СВОЯ ЗАГУБА.
ПОРАЗЕН МЕРКУРИЙ в прогнозите води до грешни разсъждения по отношение на търговската дейност. Намалява умението да се водят ясно работите, да се подписват и договарят важни документи, да се водят в правилно направление преговорите, да се приема правилно информацията. Лош Меркурий в прогнозите дава пропуски, самоизмама, грешни действия по спешност.
АКО В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА НЯКОЛКО МЕСЕЦА СЕ ОБРАЗУВАТ ТОЧНИ И ОБРАЗУВАЩИ СЕ, СХОДЯЩИ АСПЕКТИ ПРИ БАВНИТЕ ПРОГРЕСИИ човек трябва да е готов да защитава своите активи и бизнес. Не трябва да влага средства в никакви предложения, да започва нови начинания или да дава пари назаем.
НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ на Юпитер и Сатурн, Юпитер и Плутон или Марс, Черната луна в бавните прогресии води до крупни загуби и фалити. Всяко начинание започнато на образуващ се напрегнат аспект носи необратими загуби. Да се предотвратят е много сложно, защото от една страна ще има изкушения, а от друга неочаквани събития, които не могат да се предотвратят. Какво трябва да се направи в такъв момент – да се застрахова жилището, бизнеса, здравето, себе си, за да станат загубите по-малки и по нататък успешно да се защитават активите. Хороскопът ще подскаже какво трябва да се прави.
НАПРЕГНАТИТЕ АСПЕКТИ на Уран със Сатурн, с Плутон и Марс, Черна луна ще носят загуби, резки промени в бизнеса, неочаквани загуби в следствие на неуправляеми и неконтролирани процеси.
НАЙ-ГЛАВНОТО при транзитите е, че човек ако е професионалист в своята работа може и напрегнатите аспекти да му донесат успех, но винаги за сметка на здравето. НО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОМНИ ЕДНО МНОГО ВАЖНО НЕЩО – ЛОШИТЕ АСПЕКТИ НА БАВНИТЕ ПРОГРЕСИИ НОСЯТ НЕЗАВИСИМО ОТ ПРОФЕСИОНАЛИЗМА НА ЧОВЕКА ОТРИЦАТЕЛНИ СЪБИТИЯ. Винаги на 97% от случаите загуби, големи разходи, прекалени очаквания свързани с голям риск, неумни и ненужни вложения.
Напрегнатите аспекти внасят дисонанс и създават неблагоприятни вибрации от които се обърква не само умствената дейност, но се замъглява разума. Най-глупавите постъпки се извършват на напрегнати аспекти.Дори изобщо да не влага пари в бизнес, ще дойдат такива обстоятелства във вид на роднини, приятели, партньори и ще лишат човека от средства. Само силните и разумни бизнесмени, с положителни действия и принципи и благоприятна карма в бизнеса няма да се подведат от отрицателните събития и няма да проиграят постигнатото. Дори да има поражения, те ще бъдат минимални и ще бъдат един вид отплата и кармичен дълг, който те знаят какъв е по-добре от всички останали.
НАЙ-ВАЖНИЯ Е УПРАВИТЕЛЯ НА 8-ми ДОМ.ГЛЕДА СЕ КАКЪВ ЗНАК ИМА НА ВЪРХА НА 8-ми ДОМ и неговия управител. Къде се намира този управител, в какъв дом и от там ще дойде притока на пари или формата на дейност, която ще донесе ГОЛЕМИТЕ ПАРИ.
Това е при условие, че планетата не е наранена, в слаб знак, в тауквадратура, в голям кръст, намира се в последния градус, намира се между две зли планети, изгорена. Тя трябва да има малко или никакви напрегнати аспекти и повече хармонични аспекти. В противен случай ефекта ще бъде обратен.
И така в какъв дом се намира управителя на 8-ми дом и по темата на този дом винаги ще идват и ще си заминават парите. Например управителя на 8-ми дом в 1-ви дом, означава, че бизнеса и умението да се прави капитал зависи от личните усилия, в 5-ти дом от специални знания, от умението да се води акционерна политика, от борсата, в 7-ми дом много ще зависи от партньорите, конкурентите и съюзниците и от умението да се води юридическа политика.
ТРАНЗИТИ – всеки път, когато планетите от 2-ри дом и управителя на 2-ри дом правят аспект към управителя на 8-ми дом се срещат събития свързани с големи пари.
В БАВНИТЕ ПРОГРЕСИИ нещата стоят по същия начин, но действието е много по-продължително. Един вид вълна от могъщо време за бизнеса. Не трябва да се пропускат тези аспекти.
ЛИЧНОСТА В БИЗНЕСА, ПАРТНЬОРИ, ПРИЯТЕЛИ, ИЗМАМА.
ЗАГУБИ по собствена вина – формула 1-ви с 2-ри и 8-ми дом.
ЗАГУБИ ОТ ПАРТНЬОРИ – формула 2-ри и 7-ми дом.
ГОЛЕМИ ЗАГУБИ ОТ ПАРТНЬОРИ – формула - 8-ми и 7-ми дом.
ГОЛЕМИ ЗАГУБИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЛА формула - 10-ти и 8-ми дом.
ГОЛЕМИ ЗАГУБИ ОТ ПРИЯТЕЛИ ОБЩЕСТВА – формула - 11-ти и 8-ми дом.
ГОЛЕМИ ЗАГУБИ ОТ АФЕРИ – формула – 12-ти и 8-ми дом във връзка с 11-ти или 7-ми дом.
КОГАТО ИМА ВРЪЗКА СЪС 7-ми и 11-ти ДОМ, винаги загубите са по вина на други хора. За това може човек да бъде отличен бизнесмен, но да не му върви в партньорствата или с приятелите. Не трябва да има прекалена самоувереност, защото по правило успеха в бизнеса се състои от недеждно партньорство и грамотно оформени юридически /по 7-ми и 9-ти дом/ документи.
НЕОБХОДИМО Е ДА СЕ АНАЛИЗИРА по връзките на 2-ри и 8-ми дом кое преобладава повече:
ПОЛОЖИТЕЛНИ АСПЕКТИ - повече доходи, по-малко разходи.
НАПРЕГНАТИ АСПЕКТИ – повече разходи, по-малко доходи.
САМО ПОЛОЖИТЕЛНИ АСПЕКТИ – няма желание за бизнес, доходи от натрупани средства, лихви, наследства.
САМО НАПРЕГНАТИ АСПЕКТИ – Желание да се живее на чужда сметка, няма възможност да прави бизнес.

5. ПРОСТИ ФОРМУЛИ ЗА ВРЪЗКА МЕЖДУ ДОМОВЕТЕ. ПОДСКАЗВАТ ОТ КЪДЕ МОЖЕ ДА СЕ ЧАКА МАТЕРИАЛЕН УСПЕХ ИЛИ ПРОБЛЕМИ. КОЛКОТО ПОВЕЧЕ ВРЪЗКИ минимум 3 и повече, толкова по-силни показатели.
1-ви и 2-ри дом – Положителни аспекти. Доходите се явяват като реализация на личните усилия, физически труд. Умение да се разпорежда с материалните неща. Личната енергия се насочва към натрупване на материални ресурси, развитие на таланти и финансова предприемчивост.Успех в колекциониране, творчески професии. Умение грамотно да се разпорежда със своите средства и да печели пари.
1-ви и 2-ри дом – Отрицателни аспекти. Прекалени харчове за удовлетворяване на личните потребности. Загуби от прекалена активност и лична инициатива. Неумение да се контролират разходите. Активност в печеленето на пари. Небрежност в ползването на вещите. Ненужни покупки.
2-ри – 2-ри – Положителни аспекти. Допълнителен доход, успешна покупка или продажба. Увеличаване на благосъстоянието.
2-ри – 2-ри – Отрицателни аспекти. Прекалено много се харчи, неизгодна продажба или покупка. Неудачни начини за печелене на пари.
2-ри – 3-ти – Положителни аспекти. Покупка – продажба. Купуване на транспортно средство, изгодни пътувания. Получава добри консултации по финансови въпроси.
2-ри – 3-ти – Отрицателни аспекти. Неудачни покупки и продажби в това число и транспортно средство, неизгодни пътувания и договаряния. Финансови спорове.
2-ри – 4-ти – Положителни аспекти. Продажба и покупка на вещи за дома и семейството, недвижима собственост. Доход от недвижима собственост.
2-ри и 4-ти – Отрицателни аспекти. Прекалено големи разноски за дома и семейството. Неизгодна продажба или даване под наем на недвижимо имущество.
2-ри – 5-ти – Положителни аспекти. Полза от преподаване, игри, шоу, презентации, платено обучение, придобиване на вещи за спорт и развлечения, получавене на подъръци. Печелби от тото и лотария.
2-ри – 5-ти – Отрицателни аспекти. Прекалено големи разходи за децата, за развлечения, обучение, неудачни спекулации.
2-ри – 6-ти – Положителни аспекти – Добра работа, добра заплата, придобиване на битова техника, покупка на животно.
2-ри – 6-ти – Отрицателни аспекти – Прекалени или принудителни разходи за здраве или за ремонт. Ниска заплата, много работа или загуба на работа.
2–ри - 7-ми – Положителни аспекти-Доходи от консултации или сътрудничества. Подаръци от сътрудници. Доход от културни ценности.
2-ри – 7-ми – Отрицателни аспекти – Финансови конфликти, принудителни загуби на съпругата, съпруга, загуби от партньори или във връзка с развод. Опасност за съпруга, съпругата.
2-ри – 8-ми – Положителни аспекти – Полза от чужди пари и вещи. Доходи от търговска дейност и бизнес. Придобиване на много скъпи вещи. Големи вложения. Подаръци от партньора по брак. Възможно е получаване на наследство в резултат на нечия смърт.
2-ри – 8-ми – Отрицателни аспекти – Банкрут, материални загуби и дългове, неоправдани разходи, свързани с риск. Прекалени разходи. Финансови трудности. Неизпълняване на задължения по кредити.
2-ри – 9-ти – Положителни аспекти – Доход от пътешествия, външна търговия, творчески, научни дейности и проекти, образование, книги, издателска дейност.
2-ри – 9-ти – Отрицателни аспекти – Риск и хазарт. Финансови авантюри, загуби чрез пътешествия, изследователска дейност, наука, проекти, творчество, образование, издаване на книги във връзка със съдебни дела.
2-ри – 10-ти – Положителни аспекти – Повишаване на доходите, повишение в длъжност, добре платена професионална дейност, финансова помощ от родители и възрастни хора. Доход от кариера.
2-ри – 10-ти – Отрицателни аспекти – Загуби, оскъдни доходи от заплата, загуба на работа в резултат на съкращения, загуба на покровителството на началници.
2-ри – 11-ти – Положителни аспекти – Финансова помощ или наследство, неочакван доход или премия /групи, колективи, общества, съобщества, социални връзки/. Успех във финансовите въпроси.
2-ри – 11-ти - Отрицателни аспекти – Неочаквани неблагоприятни финансови обстоятелства, загуби от авариен характер. Загуба на източник на доходи.
2-ри – 12-ти – Положителни аспекти – допълнителен доход. Придобиване на вещи за комфорт. Доход от творческа дейност. Необлагаеми с данък доходи.
2-ри – 12-ти – Отрицателни аспекти - Загуби в резултат от измама, мошенничество. Загуби във връзка с лечение.
3-ти – 8-ми –Положителни аспекти. Ползотворни инициативи, идеи и пътувания. Работи свързани с транспортни средства, придобиване на транспортно средство. Работа с пари, които са в банки и не са налични. Финансова проницателност.
3–ти - 8-ми - Отрицателни аспекти. Опасност на улицата, известие за смърт, загуби от транспортно средство, опасност за брат или сестра. Загуби от банкови преводи или в резултат на кражба на кредитна карта, парола, взлом на хакери в платежната система.
4-ти – 8-ми. Положителни аспекти. Придобиване на недвижима собственост или получаване на наследство. Получаване на ипотека, Благоприятно време за строителство и капитален ремонт.
4-ти – 8-ми. Отрицателни аспекти. Загуби свързани с недвижима собственост. Прекален разкош. Загуби от несвоевременно застраховане на недвижима собственост.
5-ти – 8-ми. Положителни аспекти. Печалба – голям, щастлив шанс.Печалба от тото, лотария. Възможност за получаване на материално обезщетение и финансиране. Полза и доход от преподаване. Създаване на хоби свързано с окултизъм.
5-ти – 8-ми – Отрицателни аспекти. Материални загуби /хазарт, риск, акции, борса, игрални салони, скъпоценности. Опасност за близките.
6-ти – 8-ми – Положителни аспекти. Полза от отговорна работа. Време благоприятно за хирургически интервенции. Големи, финансови бюрократични операции, свързани с работата.
6-ти – 8-ми – Отрицателни аспекти. Финансови загуби, неизгодна работа, аварии в работата, опасна болест, травма. Потъване в дългове, опасни условия за труд.
7-ми – 8-ми – Положителни аспекти. Полза от сътрудничество, партньорство, договори, консултации, конкурси. Добри доходи на партньора по брак. Придобивки чрез партньори, съавторство, договор за застраховане. Юридическа защита. Обезпеченост за сметка на други хора.
7-ми – 8-ми – Отрицателни аспекти. Котфликти, вражда, ненавист, финансови загуби по вина на други хора. Опасност за съпруга, съпругата. Финансови проблеми на партньора. Нападки от страна на конкуренцията. Проблеми в отношенията.
8-ми – 8-ми – Положителни аспекти. Полза. Пари. Доходи от различни делови инициативи. Време благоприятно за провеждане на финансови операции – застраховки, облигации. Благоприятно за хирургически операции и лечение на тежки заболявания.
8 ми – 8-ми – Отрицателни аспекти. Опасна болест. Хирургическа намеса. Материални загуби във всякаква форма.
8-ми – 9-ти – Положителни аспекти. Полза от връзки с хора от чужбина, пътешествия, творчески разработки, спортни мероприятия, съдебни дела. Голям и разширен бизнес и капиталовложения.
8-ми – 9-ти – Отрицателни аспекти. Загуби от рисковани и авантюристични инициативи, по време на пътуване, свързване с хора зад граница, далечни пътувания. Финансово неблагоприятна ситуация в резултат на съдебно решение във връзка с наследства и завещания.
8-ми – 10-ти – Положителни аспекти. Голям доход /от длъжност, положение, власт/. Служебни задължения. Време благоприятно за провеждане на хирургически операции. Регистрация на собствен бизнес. Високо платена професия дава добри плодове.
8-ми – 10-ти – Отрицателни аспекти. Опасност за живота, материални загуби, задържане, удари по репутацията, съприкосновение със смърта. Загуба на наследство. Загуби от държавни дела.
8-ми – 11-ти – Положителни аспекти. Щастливи находки, успех във финансовите работи. Полза от голяма социална дейност /интернет общества, социална мрежа, инвестиции, асоциации, клубове, офшорни компании, застраховки/.
8-ми – 11-ти – Отрицателни аспекти. Материални загуби в резултат на кражба или авария. Големи загуби и липса на късмет в групови и социални дейности.
8-ми – 12-ти – Положителни аспекти. Време благоприятно за лечение и хирургическа намеса. Доходи от медицинска дейност /санаториуми, клиники/. Изгодни финансови дела свързани с необлагаеми доходи. Таен, голям източник на доходи. Големи открития на тайната полиция свързани с големи тайни сделки.
8-ми – 12-ти – Отрицателни аспекти. Болест, хирургическа намеса, мошенничество. Големи загуби, разкриване на афери, силни тайни врагове във финансовите институции.

Превод на материал от Интернет.
Автор: Алишер Юлчиев